Mr.Messenger Call Russell 2000

รูปที่ 1: กราฟ Russell 2000 TF Day
Source: Tradingview as of 20/12/2023

Sentiment เชิงบวกในตลาดหุ้นสหรัฐฯ จากความผ่อนคลายทางด้านนโยบายทางการเงินหลังการประชุม FOMC รอบล่าสุด ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยในปี 2024 ท่ามกลางตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง หนุนให้ดัชนี Russell 2000 ที่มีความอ่อนไหวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ในวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา

รูปที่ 2: ข้อมูล Correlation ของกับกองทุน Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund เทียบกับ Russell 2000
Source: Bloomberg as of 20/12/2023

Mr.Messenger Call จึงแนะนำลงทุนในกองทุน SCBRS2000(A) ซึ่งเป็นกองทุน passive fund ที่ลงทุนตามดัชนี Russell 2000 และกองทุน ASP-USSMALL ซึ่งเป็นกองทุน active fund ที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กแบบ High Conviction โดยมี Russell 2000 เป็นดัชนีเปรียบเทียบ และมีค่า Correlation 0.896 โดยคำแนะนำมีดังนี้

1. แนะนำเข้าลงทุนที่ราคาหน่วยลงทุน Russell 2000 (RUT) ไม่เกินระดับ 2,054 จุด  (+1.6% จากระดับราคาวันที่ 20/12/2023) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Mr.Messenger Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1

2. แนะนำ Take Profit หรือขายทำกำไร เมื่อราคาหน่วยลงทุน RUT ปรับตัวขึ้นถึง 2,300 จุด (Upside 11% จากระดับราคาวันที่ 20/12/2023 และ 12% จากจุดหยุดเข้าซื้อ) ซึ่งเป็นระดับ fibonacci 78.6%

3. แนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อราคาหน่วยลงทุน RUT ปิดตลาดต่ำกว่า 1838 จุด หรือระดับ fibonacci 23.6% (Downside 9% จากราคาวันที่ 20/12/2023 และ -11% จากจุดหยุดเข้าซื้อ) โดยเราอาจพิจารณาแนะนำ Trailing Stop ด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (20-day MA) โดยเราจะประเมินสถานการณ์และแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

นักลงทุนที่เหมาะกับคำแนะนำนี้ ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

SCBRS2000(A)

รูปที่ 3: iShares Russell 2000 ETF Top Holdings
Source: BlackRock as of 20/12/2023

กองทุน SCBRS2000(A) เป็นกองทุนความเสี่ยงระดับสูง (ระดับ 6) ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน iShares Russell 2000 ETF (กองทุนหลัก) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี Russell 2000 ซึ่งเป็นดัชนีที่วัดผลการดำเนินงานของกลุ่มหุ้นขนาดเล็กของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามดัชนีดังกล่าว (Passive)

ASP-USSMALL

รูปที่ 4: Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund Top Holdings
Source:  Virtus investment partner as of 20/12/2023

กองทุน ASP-USSMALL เป็นกองทุนความเสี่ยงระดับสูง (ระดับ 6) ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund (กองทุนหลัก) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งกองทุนหลักบริหารจัดการ โดย Virtus Global Funds plc. โดยกองทุนหลักมีค่า correlation กับดัชนี Russell 2000 สูงที่ 0.896 และเน้นลงทุนแบบ bottom up strategy ในบริษัทขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูง และกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/ 

FINNOMENA FUNDS Investment Team


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในกรอบระยะเวลาตามวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันตามคำแนะนำ | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299