FINNOMENA Tactical Call: Stop Loss หลัง All China หลุดแนวรับสำคัญ

การสั่งให้ Didi แอปพลิเคชัน ผู้ให้บริการรถแท๊กซี่ใหญ่ที่สุดในจีนยุติการให้ดาวน์โหลดใน App Store ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กรกฏาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาหุ้น Didi ร่วงอย่างรุนแรง ซึ่งสร้างผลกระทบต่อเนื่องไปยังหุ้นเทคโนโลยีจีนทั้งความไม่แน่นอนว่าอาจถูกดำเนินการในลักษณะเดียวกันหรือผลกระทบด้านรายได้จากการที่มีบริษัทเทคโนโลยีจีนถือหุ้นในบริษัท Didi โดยเฉพาะ Tencent

FINNOMENA Tactical Call: Stop Loss หลัง All China หลุดแนวรับสำคัญ

Source: Tradingview I As of 9/7/2021

ผลกระทบดังกล่าวได้ดำเนินมาตลอดสัปดาห์ทำให้ Invesco China Technology ETF (CQQQ) ซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีจีน และ iShare MSCI China ETF (MCHI) ซึ่งเป็น ETF ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นจีน All China ต่างปรับตัวลงมาหลุดแนวรับสำคัญที่ 78 และ 76 จุด ตามลำดับ

FINNOMENA Tactical Call: Stop Loss หลัง All China หลุดแนวรับสำคัญ

Source: Tradingview I As of 9/7/2021

FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำให้ Stop Loss การลงทุนในกองทุน TCHTECH-A และ K-CHINA-A(A) ภายใต้คำแนะนำการลงทุน Tactical Call เพื่อรักษาวินัยการลงทุนและทำตามระบบในการจำกัดความเสี่ยงไปก่อน

ส่วนการกลับเข้าลงทุน Tactical Call ในกองทุน TCHTECH-A และ K-CHINA-A(A) อีกครั้ง FINNOMENA Investment Team จะใช้สัญญาณซื้อจาก MACD และการปรับตัวขึ้นเหนือจุดต่ำสุดเดิมของ Invesco China Technology ETF (CQQQ) และ iShare MSCI China ETF (MCHI) รวมกับการพิจารณาว่ามีพัฒนาในด้านปัจจัยพื้นฐานใดๆที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีประกอบกัน

ซึ่งด้านปัจจัยพื้นฐานของกลุ่มเทคโนโลยีจีนนั้นทั้งอัตราการเติบโตของรายได้และกำไร ไม่ต่างจากกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐฯ มากนัก แต่มูลค่าความถูกแพง (Valuation) กลับถูกกว่าอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อประกอบกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีนที่เกิดขึ้นก่อนประเทศอื่นทั่วโลก ซึ่งมาพร้อมกับมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาฟองสบู่ในตลาดการลงทุนอีกครั้ง สอดคล้องไปกับแผนพัฒนา 5 ปีของรัฐบาลจีน ที่ตั้งเป้าเติบโต 5-6 % ต่อปี ซึ่งจะเป็นการเติบโตแบบยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้น FINNOMENA Investment Team ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มดังกล่าวในระยะกลางถึงยาว จึงยังคงแนะนำ ถือครองการลงทุนในพอร์ตการลงทุนระยะยาว อาทิ Long Term Call รวมไปถึงใน Private Wealth Port อย่าง GAR และ TOP5

FINNOMENA Investment Team

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

10000 FINT