stop Loss KOSPI

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2023 FINNOMENA FUNDS Investment Team ได้แนะนำเข้าลงทุนในรูปแบบการเก็งกำไรระยะสั้นในดัชนี KOSPI ผ่านกองทุน SCBKEQTG โดยตั้งจุด Stop loss เมื่อดัชนี KOSPI ปิดตลาดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (MA 200) 

ซึ่งในวันที่ 26 กันยายน ดัชนี KOSPI ได้ลงมาปิดที่ระดับ 2,465.73 จุด ต่ำกว่าจุด Stop Loss ที่ MA200 ที่กำหนดไว้ จาก Sentiment Risk Off ที่เกิดขึ้นในหุ้นทั่วโลก จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้นมาที่ระดับ 5.11% ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดตั้งแต่ปี 2006 และ Dollar Index ปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 105.57 จุด สูงที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 จากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันและราคาพลังงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ทำให้นักลงทุนยังไม่วางใจกับระดับเงินเฟ้อและการดำเนินนโยบายของ Fed ที่ยังคงเข้มงวดและยาวนาน (higher for longer) ทำให้แรงกดดันต่อเนื่องไปยังดัชนี KOSPI ที่มีค่า correlation สูงกับตลาดหุ้นโลกและดัชนี S&P 500  จากการเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออก

stop Loss KOSPI

รูปที่ 1 : KOSPI Index TF Day, Source Tradingview as of 26/09/2023

FINNOMENA FUNDS Investment Team จึงแนะนำให้ Stop Loss การลงทุนในกองทุน SCBKEQTG สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนตามคำแนะนำ Tactical Call เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม เพื่อรักษาวินัยและรักษาเงินต้นไว้เพื่อโอกาสในการเก็งกำไรครั้งถัดไป

ด้านการลงทุนในรูปแบบ MEVT Call และ Global Absolute Return ทาง FINNOMENA FUNDS Investment Team ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในหุ้นเกาหลีไต้ จากปัจจัยฟื้นฐานด้านผลประกอบการในปี 2024 ที่คาดการณ์ว่าจะฟื้นตัวจากปี 2023 หนุนจากธุรกิจกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่การระบายสต๊อคสินค้าใกล้สิ้นสุดลง ประกอบกับปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจเกาหลีใต้ที่ผ่อนคลายกว่าเมื่อเทียบกับหลายประเทศทั่วโลก บนระดับ Valuation ที่น่าสนใจ

สามารถศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.finnomena.com/fund/ 

FINNOMENA FUNDS Investment Team


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในกรอบระยะเวลาตามวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันตามคำแนะนำ บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299