take profit vn30

จากคำแนะนำ FINNOMENA Tactical Call: ดัชนีหุ้นเวียดนาม VN30 กลับเข้าเก็งกำไรได้อีกครั้ง หลังเริ่มมี Momentum ที่แข็งแกร่ง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2023 ที่ผ่านมา ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการปรับเป้าหมาย Tactical Call ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ขึ้นสู่ 2 ระดับ คือ 1,230 จุด และ 1,310 จุด

take profit vn30

รูปที่ 1 กราฟดัชนี VN30 TF Day | Source: Tradingview as of 31/07/2023

โดยในวันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2023 ที่ผ่านมา ดัชนี VN30 ได้ปิดตลาดที่ 1,230.81 จุด FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำขายทำกำไรบางส่วน ก่อนที่จะแนะนำขายทั้งหมดเพื่อรักษากำไร และวินัยอีกครั้งในอนาคตเมื่อดัชนีปรับตัวขึ้นเหนือกว่า 1,310 จุดต่อไป

การแนะนำขายบางส่วนในครั้งนี้ เป็นการแนะนำขายบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงลง และรักษาวินัยตามลักษณะของการเก็งกำไรแบบ Tactical Call ที่พิจารณาจากระดับราคาและรูปแบบกราฟ (Chart Pattern) เท่านั้น ปราศจากการพิจารณาในแง่อื่น ๆ อาทิ ระดับความถูกแพง, ปัจจัยมหภาค, หรือผลประกอบการ เป็นต้น

เนื่องจาก FINNOMENA Investment Team ประเมินว่า Sentiment การลงทุนที่ฟื้นตัวในเวียดนาม เมื่อประกอบกับการที่คู่ค้ารายสำคัญอย่างจีนและสหรัฐฯ ยังเติบโตได้ดีกว่าคาด และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้จบวัฏจักรขาขึ้นแล้วนั้น จะช่วยหนุนความน่าสนใจการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ต่อไป

ทำให้พอร์ตการลงทุนอื่น ๆ ที่ยังคงมีคำแนะนำซื้อ อาทิ GGG, GAR หรือ All Balance รวมไปถึง MEVT Call ซึ่งพิจารณาอย่างรอบด้าน บนกรอบเวลาการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกัน ยังคงแนะนำซื้อลงทุนได้ต่อเนื่อง ไม่ได้เปลี่ยนคำแนะนำแต่อย่างใด

FINNOMENA Investment Team


คำเตือน:

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

เปิดโหมด Risk-On!