take profit vn30

ท่าทีต่าง ๆ ของทางการเวียดนาม อาทิ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 4 ครั้ง นับตั้งแต่ต้นปี 2023 การเลื่อนการชำระหนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ออกไป พร้อมทั้งผ่อนคลายกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกสินทรัพย์ของธนาคาร เพื่อป้องกันการลุกลามไปสู่ภาคธุรกิจอื่น ๆ หนุนให้ความกังวลปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้นกู้ผ่อนคลายลง หนุนให้การลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามน่าสนใจมากยิ่งขึ้น จากโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยังคงเหนือกว่าทั่วโลก พร้อมด้วยระดับ Valuation ที่น่าสนใจ ที่ FWD P/E 12.25 เท่า และ Risk Premium ที่เพิ่มขึ้นจากความน่าสนใจของการฝากเงินที่ลดลง ส่งผลให้ดัชนี VN30 ปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนนับตั้งแต่ช่วงไตรมาส 1/2023 ที่ผ่านมา

tactical call vn30

รูปที่ 1 กราฟดัชนี VN30 TF Day | Source: Tradingview as of 14/07/23 9.30 

ด้านนักลงทุนเวียดนามเริ่มกลับมามีความเชื่อมั่นกับสภาวะเศรษฐกิจและตลาดหุ้นมากขึ้น เห็นได้จากปริมาณการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ในเดือนพฤษภาคมกลับมาเพิ่มขึ้นเกิน 1 แสนบัญชีอีกครั้ง หลังชะลอตัวลงตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2022 ที่ผ่านมา หลังตลาดหุ้นเวียดนามมีความผันผวนสูง และดอกเบี้ยเงินฝากมีการเร่งตัวขึ้น โดยนักลงทุนเวียดนามเป็นผู้เล่นหลักในตลาดหุ้น โดยมีปริมาณการซื้อขายเป็นหลักกว่า 90%

tactical call vn30

รูปที่ 2 จำนวนการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ของนักลงทุนเวียดนาม Source: VDS as of 14/07/23 

ซึ่งก่อนหน้านี้ FINNOMENA Investment Team ได้แนะนำเก็งกำไรระยะสั้น 2 ครั้งด้วยกันคือ 

  • เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2022 ซึ่งมีเป้าหมายการขายทำกำไร (Take Profit) ที่ระดับ 1,160 จุด หรือคิดเป็นผลตอบแทน 15% จากวันที่แนะนำ 
  • เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2023 ซึ่งมีเป้าหมายการขายทำกำไร (Take Profit) 2 ระดับประกอบไปด้วย 
    • 1,230 จุด หรือคิดเป็นผลตอบแทน 12.70% จากวันที่แนะนำเข้าลงทุนในครั้งแรก
    • 1,310 จุด หรือคิดเป็นผลตอบแทน 20% จากวันที่แนะนำเข้าลงทุนในครั้งแรก

FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำนักลงทุนที่เข้าเก็งกำไรตามคำแนะนำครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2022 พิจารณาขายทำกำไร เพื่อรักษาวินัยและผลกำไร โดยอาจพิจารณาขายทำกำไรทั้งหมดตามคำแนะนำครั้งแรก หรือขายบางส่วนเพื่อบริหารความเสี่ยง ตามความเสี่ยงที่นักลงทุนรับได้

อย่างไรก็ตาม FINNOMENA Investment Team ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อการปรับตัวขึ้นของดัชนี VN30 ทั้งในเชิงของ Technical ที่บ่งชี้ว่ายังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อ และในเชิงปัจจัยพื้นฐานอื่น ๆ ข้างต้นที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจเวียดนามมีโอกาสผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้ว

FINNOMENA Investment Team


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept Help Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

10000 FINT