FINNOMENA Tactical Call ตลาดหุ้นเวียดนาม

ในช่วงเดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคม 2023 ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงหลังนักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังไม่สิ้นสุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 5% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2007 แต่ล่าสุดเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้น หลังสหรัฐฯ รายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือนตุลาคม ต่ำกว่าที่ตลาดคาด ทำให้ความกังวลดังกล่าวลดลง ส่งผลให้ Bond Yield สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 4.5% และเริ่มเห็นการฟื้นตัวของภาพรวมตลาดหุ้นมากขึ้น

จนกระทั่งในวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ดัชนี VN30 ปรับตัวขึ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (MA200D) ทะลุขึ้นเหนือเส้น downtrend line เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน และเกิด MACD buy signal ตามมา ซึ่งสัญญาณดังกล่าวเป็นการสะท้อนการฟื้นตัวของดัชนี หลังจากเกิดการปรับฐานในช่วงที่ผ่านมา

FINNOMENA FUNDS Investment Team จึงแนะนำลงทุนภายใต้คำแนะนำ Tactical Call ในกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนหุ้นเวียดนามที่มีนโยบายการลงทุนแบบ Active ให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับดัชนี VN30 ซึ่งมีค่า Correlation กับดัชนี VN30 ที่ 0.9 สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวตามตลาดหุ้นเวียดนาม โดยมีคำแนะนำดังนี้

FINNOMENA Tactical Call ตลาดหุ้นเวียดนามรูปที่ 1: กราฟดัชนี VN30 TF Day
Source: Tradingview as of 16/11/2023

FINNOMENA Tactical Call ตลาดหุ้นเวียดนาม

รูปที่ 2: ข้อมูล Correlation ของกับกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A กับดัชนี VN30
Source: Bloomberg as of 16/11/2023

1. แนะนำเข้าลงทุนที่ไม่เกินระดับ 1,150 จุด (+1.6% จากระดับราคาปิดตลาดวันที่ 16/11/2023) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1

และหากหลังจาก FINNOMENA FUNDS Investment Team แนะนำ Tactical Call แล้วดัชนี VN30 ปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (MA200D) แนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากปัจจัยทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่ให้คำแนะนำครั้งแรก

2. แนะนำ Take Profit หรือขายทำกำไร เมื่อดัชนี VN30 ปรับตัวขึ้นถึง 1,260 จุด (Upside 9.6% จากจุดหยุดเข้าซื้อที่ 1,150 จุด) ซึ่งเป็นระดับใกล้เคียงจุดสูงสุดเดิมในเดือนกันยายน 2023

3. แนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อดัชนี VN30 ปิดตลาดต่ำกว่าระดับ 1,040 จุด (Downside 9.6% จากจุดหยุดเข้าซื้อที่ 1,150 จุด) ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเดิมในเดือนพฤศจิกายน 2023

นักลงทุนที่เหมาะกับ Tactical Call ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

PRINCIPAL VNEQ-A

FINNOMENA Tactical Call ตลาดหุ้นเวียดนาม

รูปที่ 3: PRINCIPAL VNEQ-A Top Holding
Source: Fund Fact Sheet ของกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A as of 30/09/2023

PRINCIPAL VNEQ-A เป็นกองทุนความเสี่ยงสูง (ระดับ 6) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลัก ในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ/หรือกองทุนรวม

สามารถศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.finnomena.com/fund/ 

FINNOMENA FUNDS Investment Team


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในกรอบระยะเวลาตามวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันตามคำแนะนำ บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

เปิดโหมด Risk-On!