FINNOMENA Tactical Call: เวียดนาม ถึงเวลาซื้อตลาดเพื่อนบ้าน

นับจากกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา ตลาดหุ้นเวียดนามเผชิญแรงขายทำกำไรอย่างมากในกลุ่มการเงินและสาธารณูปโภคเกือบ 20% เมื่อประกอบกับดัชนี Vietnam Index เกิดการปรับตัวลงกว่า -16% ในระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์

Tactical Call เวียดนาม ถึงเวลาซื้อตลาดเพื่อนบ้าน

รูปที่ 1 คาดการณ์ GDP โลก เกาหลีใต้ ไทย ลาตินอเมริกา และ เวียดนาม | Source : Bloomberg As of 02/02/2021 

อย่างไรก็ตามด้วยมาตรการ Lockdown ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมมาตรการสร้างความมั่นใจของรัฐบาลที่ให้คำมั่นว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้ภายใน 10 วัน ส่งผลให้เวียดนาม ซึ่งเคยควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพในปี 2020 ที่ผ่านมา พร้อมด้วยความสามารถในการบริหารจัดการให้เศรษฐกิจยังอยู่ในแดนขยายตัวได้

Tactical Call เวียดนาม ถึงเวลาซื้อตลาดเพื่อนบ้าน

รูปที่ 2 คาดการณ์ EPS และ CAGR ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ไทย ลาตินอเมริกา และ เวียดนาม | Source : Bloomberg As of 02/02/2021

ประกอบกับการคาดการณ์ EPS ของตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัวลงน้อยที่สุดในปี 2020 และมีการเติบโตของกำไรมากที่สุดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ด้วยกัน เช่น กลุ่มลาตินอเมริกา อินเดีย และ ไทย นี่จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนให้เวียดนามคือหนึ่งในประเทศที่ถูกจับตามองมากที่สุดในฐานะของประเทศที่น่าสนใจลงทุนในระยะยาว

มุมมองทางเทคนิค (Technical Analysis)

*คลิกที่รูปเพื่อดูภาพเต็ม

Tactical Call เวียดนาม ถึงเวลาซื้อตลาดเพื่อนบ้าน

รูปที่ 3 ดัชนี VN30 Timeframe : Day I Source : Tradingview As of 1/2/2021

เมื่อพิจารณากราฟของ Vietnam Index ในระยะยาว จะพบว่า ดัชนีปรับตัวขึ้นทดสอบ Fibonacci Retracement 161.80% ของคลื่น Elloitt Wave ลูกที่ 3 ซึ่งถือเป็นจุด New High นับตั้งแต่ปี 2018 ที่ระดับ 1,200 จุด

หลังจากนั้น ดัชนี Vietnam Index มีการพักฐานลงมาสู่ระดับ 998 จุด ในสัปดาห์ก่อน ซึ่งใกล้กับเป็นระดับ Fibonacci Retracement ที่ 50.0% หรือลงมาประมาณ -16% จากจุดสูงสุด และมีการเด้งรีบาวน์ได้ในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ที่ดัชนี สามารถดีดกลับมาได้ +3.86% ในวันเดียว

Tactical Call เวียดนาม ถึงเวลาซื้อตลาดเพื่อนบ้าน

รูปที่ 4 ดัชนี VN30 Timeframe : Day I Source : Tradingview As of 1/2/2021

FINNOMENA Team มองว่า การปรับฐานลงมาครึ่งทางของขาขึ้นที่มีตั้งแต่ปลายเดือน ก.ค. ปี 2020 สร้างโอกาสการลงทุนทั้งในระยะสั้น และสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสะสมหรือลงทุนในเวียดนามในระยะยาว จึงเกิดเป็น Tactical Call ครั้งนี้

นักลงทุนที่เหมาะกับ Tactical Call ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10-15% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. นักลงทุนที่รับความผันผวนได้ คาดหวังผลกำไร 10%-12%
  4. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที ในกรณีที่ NAV ลงมา ณ จุด Stop Loss > 8% จากต้นทุน
  5. จุดที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อภายใต้ Tactical Call คือ หาก Vietnam Index ยืนเหนือระดับ 1,110 จุด เนื่องจากอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk/Reward Ratio) จะสูงกว่า 50% หรือ 0.5
  6. แต่สำหรับนักลงทุนที่หาจังหวะสะสมการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม สามารถทยอยสะสมได้ต่อเนื่องตามความเสี่ยงที่รับได้

รายละเอียดกองทุนหุ้นเวียดนามที่เราแนะนำทั้งสองกอง ASP-VIET และ KFVIET-A

ASP-VIET

Tactical Call เวียดนาม ถึงเวลาซื้อตลาดเพื่อนบ้าน

Tactical Call เวียดนาม ถึงเวลาซื้อตลาดเพื่อนบ้าน

รูปที่ 5 สัดส่วนการลงทุนของกองทุน ASP-VIET l Source : assetfund.co.th (หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ฉบับ 01/12/2563 ข้อมูลลงทุน 30/06/2563)

กองทุน ASP-VIET ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม โดยมีน้ำหนักการลงทุนใน  PREMIA MSCI VIETNAM ETF ซึ่งเคลื่อนไหวตามดัชนี MSCI Vietnam (NTR) เป็นหลัก ควบคู่กับการกระจายการลงทุนในกองทุน JP MORGAN VIETNAM Opportunities Fund ภายใต้การบริหารแบบ Active มุ่งเอาชนะดัชนีเปรียบเทียบอย่าง VN30 Index

KFVIET-A

Tactical Call เวียดนาม ถึงเวลาซื้อตลาดเพื่อนบ้าน

รูปที่ 6 สัดส่วนการลงทุนของกองทุน KFVIET-A l Source : krungsriasset.com  (หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ฉบับ 30/12/2563 ข้อมูลลงทุน 30/11/2563)

กองทุน KF-VIET มีนโยบายลงทุนใน JPMorgan Vietnam Opportunities Fund ไม่เกิน 79% ควบคู่กับการลงทุนใน Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF และ VanEck Vectors Vietnam ETF ที่ประมาณ 0 – 30% ของมูลค่าทั้งหมดทั้ง 2 กองทุน ภายใต้การบริหารแบบ Active ของบลจ.กรุงศรี

Tactical Call เวียดนาม ถึงเวลาซื้อตลาดเพื่อนบ้าน

Tactical Call เวียดนาม ถึงเวลาซื้อตลาดเพื่อนบ้าน

รูปที่ 7 สัดส่วนการลงทุนของกองทุน JPMorgan Vietnam Opportunities Fund l Source : krungsriasset.com  (หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ฉบับ 30/12/2563 ข้อมูลลงทุน 30/11/2563)

FINNOMENA Investment Team


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

iran-israel-war