หรือ EM จะกลับมา?

Emerging Market หรือตลาดเกิดใหม่ คือ ตลาดการลงทุนที่นักลงทุนหลาย ๆ ท่านให้ความสนใจ จากความผันผวนที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งทาง FINNOMENA Investment Team เองได้มีการให้น้ำหนักการลงทุนในตลาดดังกล่าวนับตั้งแต่กลางปี 2017 ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนและความผันผวนให้พอร์ตการลงทุนได้ วันนี้ The Key Factors พบปัจจัยที่สำคัญเกี่ยวกับตลาดดังกล่าวมานำเสนอท่านผู้อ่าน

1. Global PMIs ชะลอตัว

Source : Bloomberg

PMIs หรือดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ซึ่งสะท้อนการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้า ผ่านทางมุมมองการสั่งซื้อสินค้าคงคลังของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ทั่วโลกยังมีการขยายตัว ซึ่งแสดงออกผ่านการยืนอยู่เหนือระดับ 50 จุด แต่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ทั้งญี่ปุ่น ยุโรป และตลาดเกิดใหม่ ยกเว้นสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

2. IMF ลดประมาณการณ GDP ทั่วโลก


Source : http://www.imf.org/

IMF แถลงการณ์ลดประมาณการณ์การเติบโตของ GDP ทั่วโลกลดลง ยกเว้นสหรัฐฯ แคนาดา และผลรวมของตลาดโลก สอดคล้องกับดัชนี PMIs สหรัฐที่ยังยืนเหนือ 50 จุดได้อย่างแข็งแกร่ง ด้วยการปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนล่าสุดที่ระดับ 60.2 จุด ส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีมุมมองที่แข็งแกร่งในระยะ 6-12 เดือนข้างหน้า ส่งผลให้สหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งกว่าตลาดอื่นๆเมื่อเทียบกัน

3. ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่อง 5 เดือน

Source : Bloomberg

ซึ่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจดังกล่าว ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จากการศึกษาของ Bloomberg พบว่า ที่ผ่านมาการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์อย่างต่อเนื่องนั้น มีระยะเวลาสูงสุดที่ 8 เดือน ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี 2008 และ 2014 รองลงมา คือการแข็งค่าต่อเนื่อง 5 เดือน ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2009 และ 3 เดือนในช่วงปี 2016

ซึ่งการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ในช่วงปี 2018 นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นั้น เป็นการแข็งค่าต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 5 เดือนแล้ว ซึ่งหมายถึง มีความเป็นไปได้ที่แนวโน้มการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์อาจหยุดได้

4. หุ้นตลาดเกิดใหม่อาจถึงจุดกลับตัว

Source : Bloomberg

กราฟข้างต้นคือการเปรียบเทียบกันระหว่างผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นในตลาดเกิดใหม่ และดัชนี S&P 500 ซึ่งนับตั้งแต่ต้นปีตลาดเกิดใหม่มีความผันผวนสูง ส่งผลให้กราฟที่ออกมาเป็นติดลบลดลงเรื่อย ๆ แต่จากสถิติพบว่า เมื่อผลการดำเนินงานของตลาดเกิดใหม่นั้นแย่ถึงระดับหนึ่ง มักมีการกลับตัวเกิดขึ้น

จากข้อมูลทั้งหมดที่บ่งชี้ว่า ตลาดเกิดใหม่ปรับตัวลดลงมามาก ประกอบกับ การขยายตัวทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯ และการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ที่มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลงในทางสถิติ ซึ่งหมายถึงกระแสเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่อาจชะลอ หรือหยุด ทำให้มีแนวโน้มที่จะช่วยสนับสนุนให้ตลาดเกิดใหม่กลับมาสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในอนาคต

ทั้งหมดนี้ก็เป็น The Key Factors รายงานจาก FINNOMENA Investment Team ที่นำมาฝากทุกท่านประกอบการตัดสินใจลงทุนในวันนี้ ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนครับ

FINNOMENA Investment Team
รายงาน