The Key Factors ตอน ตลาดการเงินหลังจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FED

ภาวะการลงทุนในระยะนี้มีปัจจัยสำคัญหลายอย่าง โดยเฉพาะการประชุมนโยบายการเงินของทั้งสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น การประชุมกำหนดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC ไปจนถึงการประชุมระหว่างสหรัฐฯ กับเกาหลีเหนือที่ผ่านพ้นไปด้วยดี  จากการประชุม FINNOMENA Investment Team ครั้งล่าสุด ได้ติดตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดหุ้นทั่วโลก และได้คัดเลือก The Key Factors ที่น่าสนใจมาให้นักลงทุนทุกท่านติดตาม ดังนี้

1. การปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของ FED

จากการประชุม FED เมื่อคืนวันที่ 13 มิ.ย. 61 ที่ผ่านมา ผลปรากฎว่า FED ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐมาอยู่ที่ 1.75 – 2.00% และส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ซึ่งเป็น Surprise ของตลาด ทำให้ Bond Yield 10 ปี ปรับตัวขึ้นไปที่ 3.01% ก่อนจะปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 2.95% ซึ่งตลาดพันธบัตรตอบรับอย่างไม่รุนแรงมาก และตลาดหุ้นปรับลดลงประมาณ 0.5%

รูปที่ 1 Dot Plot จากการประชุม FED 13 มิ.ย. 61  ที่มา : Bloomberg

รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีสหรัฐฯ หลังจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FED  ที่มา : Investing.com

2. Yield Spread ของตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯ

Yield  Spread หรือส่วนต่าง Bond Yield 10 ปี กับ 2 ปีของสหรัฐฯ ทำจุดต่ำสุดนับตั้งแต่หลังวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ ลงมาที่ระดับ 0.42% โดย Bond Yield 2 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่  Bond Yield 10 ปีกลับไม่ค่อยขึ้นตาม เป็นสัญญาณสะท้อนมุมมองของนักลงทุนใน 1 – 2 ปีข้างหน้าว่า เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตลดลงโดยเฉพาะปี 2019 ที่ Earning จะไม่ได้ผลบวกจากมาตรการภาษีของสหรัฐฯ อย่างในปีนี้ ทำให้ FED อาจขึ้นดอกเบี้ยได้ไม่มากเท่าที่กรรมการ FED คาดที่ระดับ 3% ในปีหน้า

รูปที่ 3 10-2 Year Yield Spread สหรัฐ ที่มา : FRED

3. สภาพคล่องในระบบของอเมริกาที่น้อยลงและการออกพันธบัตรที่มากขึ้นส่งผลต่อ EM

รูปที่ 4  การเพิ่มขึ้นของพันธบัตรรัฐบาลและการลดงบดุลของสหรัฐฯ ที่มา: U.S. Department of the Treasury, Bureau of Fiscal Service, sifma.org

จากรูปจะเห็นว่าปริมาณการก่อหนี้ (การออกพันธบัตร) ของรัฐบาลสหรัฐฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่ FED กำลังลดขนาดงบดุลลง ทำให้สภาพคล่องที่มีอยู่ในระบบลดลง ทำให้ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market, EM) หลายๆ แห่งต้องเริ่มขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อป้องกันเงินทุนไหลออกและรักษาเสถียรภาพค่าเงินไม่ให้อ่อนค่ามากจนเกินไปจนกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งหมดก็เป็น THE KEY FACTORS รายงานจาก FINNOMENA Investment Team ที่นำมาฝากทุกท่านประกอบการตัดสินใจลงทุนในวันนี้ ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนครับ

FINNOMENA Investment Team รายงาน

อธิบายคำศัพท์

FED’s Dot Plot คือ มุมมองของคณะกรรมการ FED ต่อการปรับดอกเบี้ยนโยบายในอนาคต โดยใน Dot Plot จะแสดงมุมมองของคณะกรรมการ 15 ท่านว่ามีความเห็นต่อการปรับดอกเบี้ยนโยบายไปที่ระดับใด (แต่ละจุดใน Dot Plot คือ มุมมองของดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการ 1 ท่าน)

Cumulative Net Debt Issuance คือ ปริมาณการก่อหนี้สะสมของรัฐบาลสหรัฐฯ ในที่นี้การก่อหนี้ของรัฐบาล คือ การกู้ยืมและการออกพันธบัตร

FED Balance Sheet Reduction คือ การปรับลดงบดุลย์ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) โดยเบื้องต้นคือการปล่อยให้ตราสารหนี้ที่ถืออยู่ครบอายุและไม่มีการซื้อเพิ่มส่งผลให้ผู้ออกตราสารต้องจ่ายคืนเงินลงทุนและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายแก่ผู้ซื้อตราสาร ทำให้สภาพคล่องหรือเงินดอลล่าห์หายไปจากระบบ

iran-israel-war