FINNOMENA Weekly Market Insight 15 – 18 ต.ค.2562

ตอน “ติดตามสถานการณ์ Trade War ตอนนี้ถึงไหนแล้ว?” พร้อมตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าจับตา!!

ติดตามบทความ FINNOMENA Weekly Market Insight

ทุกสัปดาห์ได้ที่ LINE ID : @FINNOMENA

หรือ FINNOMENA YOUTUBE : https://www.youtube.com/playlist?list=PLhZeb_wAvs-eAO-7uCAPL3qdafeXYhu7f

iran-israel-war