FINNOMENA Weekly Market Insight 17-20 เม.ย. 2562

ประเด็นน่าจับตามองประจำสัปดาห์นี้

  • สงครามการค้ายังระอุอยู่ไหม?
  • IMF ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจอย่างไร?
  • อัพเดตผลประกอบการธนาคารสหรัฐฯ

ติดตามบทความ FINNOMENA Weekly Market Insight

ได้ทุกสัปดาห์ที่ LINE ID : @FINNOMENAPORT

FINNOMENA YOUTUBE : https://www.youtube.com/playlist?list=PLhZeb_wAvs-eAO-7uCAPL3qdafeXYhu7f