FINNOMENA Weekly Market Insight 17-21 มิ.ย. 2562

ตอน “จับตาผลกระตุ้นเศรษฐกิจจีนเริ่มขึ้นแล้ว จีนทำอะไรบ้าง?”

ติดตามบทความ FINNOMENA Weekly Market Insight

ทุกสัปดาห์ได้ที่ LINE ID : @FINNOMENAPORT

หรือ FINNOMENA YOUTUBE : https://www.youtube.com/playlist?list=PLhZeb_wAvs-eAO-7uCAPL3qdafeXYhu7f