FINNOMENA Weekly Market Insight 25 – 29 พ.ย. 2562

ตอน “ขณะที่การเจรจาการค้ายังไม่ลงตัว ตัวเลขส่งออก และหนี้เสียบ้านเราเป็นอย่างไร?”

ติดตามบทความ FINNOMENA Weekly Market Insight

ทุกสัปดาห์ได้ที่ LINE ID : @FINNOMENA

หรือ FINNOMENA YOUTUBE : https://www.youtube.com/playlist?list=PLhZeb_wAvs-eAO-7uCAPL3qdafeXYhu7f

เปิดโหมด Risk-On!