FINNOMENA Weekly Market Insight 28 ต.ค. – 1 พ.ย. 2562

ตอน “อัพเดตประกาศผลประกอบการหุ้นใหญ่สหรัฐฯ และข่าวสหรัฐตัดสิทธิ์ GSP ประเทศไทย”

ติดตามบทความ FINNOMENA Weekly Market Insight

ทุกสัปดาห์ได้ที่ LINE ID : @FINNOMENA

หรือ FINNOMENA YOUTUBE : https://www.youtube.com/playlist?list=PLhZeb_wAvs-eAO-7uCAPL3qdafeXYhu7f

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ