FINNOMENA Weekly Market Insight 22-26 เม.ย. 2562

ตอน “สถานการณ์ราคาน้ำมัน และภาพรวมผลประกอบการ S&P500”

ติดตามบทความ FINNOMENA Weekly Market Insight

ได้ทุกสัปดาห์ที่ LINE ID : @FINNOMENAPORT

FINNOMENA YOUTUBE : https://www.youtube.com/playlist?list=PLhZeb_wAvs-eAO-7uCAPL3qdafeXYhu7f