วางแผนเงินลงทุนได้หลากหลาย เพื่อทุกเป้าหมายที่เป็นจริงได้ด้วย Goals Navigator

วางแผนเงินลงทุนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นด้วย “Finnomena Funds Goals Navigator” ตัวช่วยให้คุณสามารถกำหนดล่วงหน้าได้ว่าในอนาคตจะลงทุนเงินก้อนเท่าไรในช่วงเวลาใด ครอบคลุมการบริหารเงินลงทุนทุกบาททุกสตางค์

ทั้งเงินลงทุนตั้งต้น รายได้ประจำ และเงินก้อนจากแหล่งอื่น ๆ ในอนาคต รวมถึงวางแผนเงิน DCA รายเดือนที่สามารถปรับเพิ่มเงินลงทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีได้ ทำให้เห็นภาพรวมแผนการลงทุนชัดเจนขึ้น และบริหารเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งสู่ความสำเร็จของทุกเป้าหมายได้อย่างมืออาชีพ

  • วางแผนลงทุนจากเงินก้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น เงินก้อนจากโบนัส เงินก้อนจากการขายกองทุนภาษี เงินฝากครบกำหนด เงินมรดก หรือเงินบำเหน็จบำนาญ
  • ปรับเพิ่มเงินลงทุนแบบ DCA เป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
  • กำหนดเป้าหมายการลงทุน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ เพื่อสร้างแผนการลงทุนที่มีโอกาสสำเร็จมากที่สุด
  • รับคำแนะนำการลงทุนรายบุคคล ในพอร์ตที่มีความเสี่ยงเหมาะสม ช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้จริง

 

วางแผนเงินลงทุนได้หลากหลาย เพื่อทุกเป้าหมายที่เป็นจริงได้ด้วย Goals Navigator

ทำไมต้องใช้ Finnomena Funds Goals Navigator?

  • นวัตกรรมวางแผนลงทุนจัดพอร์ตระดับโลกที่จะช่วยให้ทุกเป้าหมายของคุณสำเร็จได้ในทุกสถานการณ์
  • ดูแลคุณอย่างใกล้ชิดโดยทีมที่ปรึกษาการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต.
  • การันตีความเชี่ยวชาญด้วยรางวัล Global Private Banker Innovation Awards ปี 2023
  • ใช้เงินลงทุนเพียง 500,000 บาท ก็สามารถเข้าถึงบริการวางแผนการลงทุนระดับโลกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

ปัจจุบันมีนักลงทุนวางแผนลงทุนผ่าน Finnomena Funds Goals Navigator แล้วกว่า 660 เป้าหมาย ด้วยเงินลงทุนมูลค่ามากกว่า 667 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.พ. 2567) ลองให้ “Finnomena Funds Goals Navigator” ช่วยคุณวางแผนทุกเป้าหมายชีวิตด้วยนวัตกรรมที่มาพร้อมกับบริการวางแผนลงทุนจัดพอร์ตระดับโลกหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ทาง Finnomena Funds และ Franklin Templeton ร่วมมือกันพัฒนาและออกแบบ เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และเป้าหมายการลงทุน ไม่ว่าคุณอยากมีชีวิตแบบไหน Goals Navigator ก็พร้อมทำฝันนั้นให้เป็นจริงได้

👉 ลงทะเบียนรับบริการ คลิก >> https://finno.me/gnavi-web


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FinnomenaPort”

10000 FINT