สรุปกลยุทธ์การลงทุนทุกตลาดทั่วโลก

ภาพรวมตลาดโลก

มุมมองนโยบายการเงินของธนาคารกลางในฝั่งของประเทศจีนและญี่ปุ่นมีแนวโน้มผ่อนคลายมากกว่า ฝั่งสหรัฐอเมริกาและยุโรป

ตัวเลข PMI เดือนมกราคม ปรับตัวขึ้นได้ในหลายประเทศ ซึ่งเป็นโมเมนตัมที่ดี เพราะเป็น leading Indicator ที่สำคัญของ GDP

Source: Finnomena Funds, Bloomberg as of 31/01/2024

ตัวเลขเศรษฐกิจภาพรวม CITI Economic Surprise ของประเทศหลักยังออกมาดีกว่าที่คาด ยกเว้นจีน ซึ่งแสดงว่าเศรษฐกิจจีนยังไม่ฟื้นเต็มที่ แต่ก็มีสัญญาณบวกเพราะประเทศคู่ค้าอื่น ๆ แข็งแกร่ง

ตัวเลขผลประกอบการ 2023 ที่ประกาศออกมาแล้ว พบว่าสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ Positive surprise ส่วนไทย ยุโรป ไม่ค่อยดี

Source: Finnomena Funds, Bloomberg as of 31/01/2024

Valuation หุ้นจีน เวียดนาม โดดเด่นที่สุดในกลุ่ม 

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ 

Source: Finnomena Funds, Bloomberg as of 5/02/2024

ตลาดเริ่มปรับประมาณการลดดอกเบี้ยครั้งแรกออกไปเป็นเดือนพฤษภาคม หลัง  Jayrome Powell มีท่าทีชัดเจนว่าจะยังคงดอกเบี้ยไว้ 

อย่างไรก็ดี เงินเฟ้อปรับตัวลดลงมาก และยังมีแนวโน้มลงต่อตามราคาค่าเช่า

เสริมโอกาสเกิด Soft Landing มากยิ่งขึ้น เนื่องจากความมั่นใจผู้บริโภคที่กลับมาดีกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ส่วนตลาดแรงงานยังแกร่งแม้ปรับตัวลงมาบ้าง 

กำไรบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศออกมาดีกว่าคาดทุกอุตสาหกรรม

หนุน Valuation หุ้นสหรัฐฯ อยู่โซน +1 S.D. ขณะที่ฝั่ง EPS เติบโตได้ 13.7%

แนะนำสะสมกองทุนหุ้นสหรัฐฯ MEVT Call ในกองทุน AFMOAT-HA

ตลาดหุ้นยุโรป

Source: Finnomena Funds, Bloomberg as of 05/02/2024

ภาพเศรษฐกิจยุโรปรอดพ้นจากสภาวะถดถอยทางเทคนิค กำลังเข้าสู่การฟื้นตัวต่อเนื่อง ทั้งจากแนวโน้ม GDP และดัชนี PMI

ประกอบกับภาพเงินเฟ้อเป็นขาลงชัดเจน เปิดทางสู่การลดดอกเบี้ย แม้ ECB จะยังคงสงวนท่าทีอยู่ก็ตาม

Valuation ยังอยู่ในโซนถูก แต่ต้องจับตาการปรับประมาณการกำไรและการประกาศงบ

แนะนำสะสมกองทุนหุ้นยุโรป ONE-EUROEQ 

ตลาดหุ้นจีน

Source: Finnomena Funds, Macrobond, People’s Bank of China as of 01/09/2024

เศรษฐกิจจีนสามารถเติบโตระดับ 5.2% ในปีที่ผ่านมา ท่ามกลางปัญหาระยะสั้น และปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว ซึ่งเกิดจากระดับหนี้และสังคมสูงวัย

อย่างไรก็ตาม ภาพนโยบายจีนทั้งภาครัฐ และ PBOC เริ่มกระตุ้นเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนและเข้มข้นมากขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ โดยธนาคารกลางจีนอัดฉีดสภาพคล่องสูงต่อเนื่องมาตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา 

ที่สำคัญยังอยู่ที่ Valuation หุ้นจีนทุกตลาดอยู่ในราคาที่ถูกกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีมาก สะท้อนความกังวลไปมากแล้ว

แนะนำกองทุนหุ้นจีน MEVT Call ในกองทุน  K-CHINA-A(A) ABCA-A

ตลาดหุ้นเกาหลีใต้

Source: Finnomena Funds, Bloomberg as of 31/01/2024

คาดว่าเศรษฐกิจเกาหลีจะฟื้นตัวในปี 2024 ตามการกลับมาของอุตสาหกรรมชิป หลังมีอุปสงค์จาก AI และสินค้าคงคลังที่ต่ำลง 

ผลประกอบการ Samsung Electronics คือตัวหนุนตลาดทั้งหมด โดยบริษัทกำลังมุ่งเน้นสินค้า High Margin เช่น ชิป high bandwidth memory (HBM) และ กลุ่ม Smartphone ที่มีการเปิดตัว Samsung Galaxy S24

Valuation ตลาดหุ้นเกาหลีอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย EPS Growth +50% 

แนะนำสะสมกองทุนหุ้นเกาหลีใต้ MEVT Call ในกองทุน SCBKEQTG

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น

Source: Finnomena Funds, Bloomberg as of 31/01/2024

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นกำลังเล่นด้วยความคาดหวังต่อนโยบายเชิงโครงสร้างในการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนซื้อคืนหุ้น หนุน ROE ดีขึ้น

ตลาดคาด BOJ กำลังจะเลิกใช้นโยบาย Negative Yield ถือเป็นความเสี่ยงหลักที่ยังคงกังวล

แต่ว่าหุ้นญี่ปุ่นยังคงมีกำไรแข็งแกร่ง แม้โตต่ำ โดยที่ Valuation ไม่แพง แต่ก็เริ่มกลับมาเหนือค่าเฉลี่ยในระยะยาว 

แนะนำเป็นโอกาสทยอยขายทำกำไรในกองทุนหุ้นญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นไทย

Source: Finnomena Funds, Macrobond,Thailand Ministry of Tourism & Sports as of 01/09/2024

แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้ตามการส่งออก และนักท่องเที่ยวที่กลับเข้ามา

ทว่าความท้าทายอยู่ที่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีโอกาสล่าช้า กระทบต่อการบริโภค และอาจทำให้เศรษฐกิจไม่พุ่งตามคาด

อีกทั้งหุ้นไทยถูกปรับกำไรลงอย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องดัชนีที่ปรับตัวลงในช่วงก่อนหน้า

Valuation หุ้นไทยอยู่ที่ระดับถูก -1 S.D.

แนะนำเข้าลงทุนแบบ Selective Buy ในกองทุน ASP-SME-A

ตลาดหุ้นเวียดนาม

Source: Finnomena Funds, Macrobond, Vietnamese general Statistics Office as of 05/02/2024

เศรษฐกิจเวียดนามยังแข็งแกร่งในเชิงพื้นฐาน ตัวเลข FDI สามารถขยายตัวต่อเนื่อง

ความมั่นใจผู้บริโภคในเวียดนามกลับมาอยู่ในระดับสูง

หุ้นเวียดนามถูก Revise กำไรลง แต่ยังคงเติบโตสูงกว่า 22% อีกทั้ง Valuation เวียดนามอยู่ในระดับถูกกว่า -1.5 S.D.

แนะนำสะสมกองทุนหุ้นเวียดนาม MEVT Call ในกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A

รับชม LIVE ย้อนหลังแบบเต็ม ๆ

ศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299