สรุป ThaiESG

รวมครบจบในที่เดียวสำหรับกองทุน Thai ESG หรือ Thailand ESG Fund ‘กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน’ กองทุนลดหย่อนภาษีรูปแบบใหม่ที่เปิดขายอย่างเป็นทางการแล้ว ทั้งหมด 30 กองทุน และสามารถซื้อผ่าน FINNOMENA FUNDS ได้แล้ว

เราจึงได้สรุปรายละเอียดและข้อมูลสำคัญของ Thai ESG จาก บลจ. ต่าง ๆ ที่กำลังเสนอขาย IPO มาฝากเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน จะมีกองทุนไหนที่น่าสนใจบ้าง ไปดูกันเลย

สรุป ThaiESG

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thai ESG Hub ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ Thai ESG คลิกเลย 👉https://finno.me/thaiesg-hub-ws

โพยกองทุน Thai ESG ประจำปี 2566

 1. กองทุนหุ้น Active แนะนำ KTAG-ThaiESG
 2. กองทุนหุ้น Passive แนะนำ K-TNZ-ThaiESG
 3. กองทุนผสม แนะนำ KTAG70/30-ThaiESG
 4. กองทุนตราสารหนี้ แนะนำ KKP GB THAI ESG

 

FINNOMENA FUNDS Investment Team คัดสรรกองทุนแนะนำ (FINNOMENA Pick) ที่ผ่านการวิเคราะห์มาอย่างเข้มข้นว่าดีที่สุดในกลุ่มสินทรัพย์นั้น ๆ ทั้ง กลุ่มหุ้น Active, กลุ่มหุ้น Passive, กลุ่มสินทรัพย์ผสม และกลุ่มตราสารหนี้ มาให้เลือกดังนี้

โพย Thai ESG

อัปเดตข้อมูลล่าสุด ณ เดือนธันวาคม 2566

หุ้น Active KTAG-ThaiESG: กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade

นโยบายการลงทุน: ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นด้าน ESG ผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration ซึ่งจะคัดเลือกจากผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในระดับ A ขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

จุดเด่น

1.) นโยบายจ่ายปันผลไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

2.) กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นที่มี ESG score เฉลี่ยระดับ A ขึ้นไป ซึ่งผ่านการคัดกรองจาก SET  ESG score และ KTAM RD score ซึ่งมีหลักทรัพย์ใน universe ทั้ง SET และ mai กว่า 193 ตัว

2.) พอร์ตการลงทุนเน้นลงทุนแบบ high conviction และ bottom up เพื่อให้ได้หุ้นแข็งแกร่ง ปันผลสูงที่มีธรรมภิบาลและมีความสามารถในการเติบโตสูง เป็น core port 60-70% และหุ้นเติบโตในธีมการท่องเที่ยวและบริการ การส่งออก อาหารเป็น satellite port เพื่อหาการเติบโตในแต่ละช่วงเวลา

3.) พอร์ตการลงทุนมีการ revisit ESG score อย่างสม่ำเสมอและมีการปรับเปลี่ยนเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นผลลบต่อคะแนนธรรมภิบาล โดย rebalance port 6-12 เดือนต่อครั้ง

4.) ผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์ในการบริหารกองทุน ESG และมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับกองทุนหุ้นไทยที่เน้นลงทุนในหุ้นที่มีธรรมาภิบาล

รายละเอียดอื่น ๆ 

 • กลยุทธ์การลงทุน: Active Management
 • ความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 6
 • นโยบายปันผล: จ่ายปันผลไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมการขาย: ยกเว้น
 • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อ: ยกเว้น
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.875% ต่อปี
 • รวมค่าใช้จ่าย: 2.05% ต่อปี
 • ซื้อขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ KTAG­-ThaiESG Fact Sheet คลิกเลย

หุ้น Passive K-TNZ-ThaiESG: กองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย

นโยบายการลงทุน: ลงทุนหุ้น ESG ในดัชนี SET100 ที่มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Target Net Zero) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งจะมุ่งสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET100 TRI 

จุดเด่น

1.) กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแผนการดำเนินงานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก

2.) นำวิธีการ Implied Temperature Rise (ITR) ที่คิดค้นและพัฒนาโดย Lombard Odier Asset Management มาใช้ในการกระบวนการวิเคราะห์หุ้นรายตัว เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุน Target NetZero Portfolio ให้เป็นไปตามเป้าหมายการลงทุนที่กำหนดไว้

3.) กองทุนมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนล้อไปกับดัชนีชี้วัด SET100 TRI และมีค่าธรรมเนียมในการบริหารต่ำเพียง 0.2675% ต่อปี

รายละเอียดอื่น ๆ 

 • กลยุทธ์การลงทุน: Passive Management 
 • ความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 6
 • นโยบายปันผล: ไม่จ่าย
 • ค่าธรรมเนียมการขาย: ยกเว้น
 • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อ: ยกเว้น
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ:  0.2675% ต่อปี
 • รวมค่าใช้จ่าย: 0.4976% ต่อปี
 • ซื้อขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ K-TNZ-ThaiESG Fact Sheet คลิกเลย

ลงทุนผสม KTAG 70/30-ThaiESG: กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30

นโยบายการลงทุน: กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนใน (1) หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มีความโดดเด่นด้าน ESG โดยมี SET ESG Ratings ในระดับ A ขึ้นไป ที่สัดส่วนไม่น้อยกว่า 70% ของ NAV และ (2) ลงทุนในตราสารหนี้ ประเภท Green bond, Sustainability Bond และ Sustainability – Linked Bond สัดส่วนไม่เกินกว่า 30% ของ NAV

จุดเด่น

1.) นโยบายจ่ายปันผลไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

2.) ลงทุนในหุ้นที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ของ SET ในระดับ A ขึ้นไป 70% และตราสารหนี้ประเภท Green Bond, Sustainability Bond และ Sustainability – Linked Bond อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 30%

3.) กลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) ทั้งในส่วนตราสารหนี้และตราสารทุน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration และการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานรายบริษัทฯ แบบเชิงลึกจากฝ่ายวิจัยของ บลจ. 

4.) มีการปรับสัดส่วน KTAM Allocation ได้ไม่เกิน +/- 5%

รายละเอียดอื่น ๆ 

 • กลยุทธ์การลงทุน: Active Management
 • ความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 5
 • นโยบายปันผล: จ่ายปันผลไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมการขาย: ยกเว้น
 • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อ: ยกเว้น
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ:  1.6005% ต่อปี
 • รวมค่าใช้จ่าย: 1.78% ต่อปี
 • ซื้อขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ KTAG 70/30 Fact Sheet คลิกเลย

ตราสารหนี้ KKP GB THAI ESG: กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน

นโยบายการลงทุน: ลงทุนในตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน เช่น ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability bond) ตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked bond) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

จุดเด่น

1.) เน้นลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐไทยที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน (ESG) ที่มีเกณฑ์ตาม UN SDG ข้อใดข้อหนึ่ง

2.) เน้นลงทุนในตราสารระยะยาว เพื่อสอดคล้องกับระยะเวลาในการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี (ลงทุนอย่างน้อย 8 ปี) คาดการณ์อายุตราสารหนี้เฉลี่ยในพอร์ต 9 ปี และผลตอบแทนสุทธิของตราสารหนี้ที่ลงทุน 2.7-2.9% ต่อปี

3.) ผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์บริหารกองทุนตราสารหนี้ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น และมีมุมมองการลงทุนที่เฉียบคม สร้างผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงได้สม่ำเสมอ

4.) ค่าธรรมเนียมการจัดการต่ำ เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นไทย เพื่อสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนและเหมาะสม

รายละเอียดอื่น ๆ 

 • กลยุทธ์การลงทุน: Active Management
 • ความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 3
 • นโยบายปันผล: ไม่จ่าย
 • ค่าธรรมเนียมการขาย: ยกเว้น
 • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อ: ยกเว้น
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ:  0.1926% ต่อปี
 • รวมค่าใช้จ่าย: ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ 3.7236% ต่อปี 
 • ซื้อขั้นต่ำ: 1,000 บาท

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ KKP GB Thai ESG Fact Sheet คลิกเลย

กองทุนลดหย่อนภาษีปีนี้ มาซื้อที่ฟินโนมีนา ฟันด์ เปิดบัญชีที่เดียว ซื้อ Thai ESG-SSF-RMF ได้หลากหลาย บลจ. พร้อมโปรโมชันพิเศษ

ดูรายละเอียดได้ที่ https://finno.me/tsf-23-ws


รวบรวมข้อมูลโดย FINNOMENA FUNDS ณ วันที่ 12/12/2023

คำเตือน: ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF RMF และ Thai ESG กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขกองทุน / การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน / กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

เปิดโหมด Risk-On!