5 กองทุนหุ้นเวียดนาม โชว์ฟอร์มแรงทะยาน! ทำผลตอบแทน 1 ปีปังสุด

ตลาดหุ้นเวียดนาม ยังคงเป็นดาวเด่นในภูมิภาคอาเซียน ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกด้วยศักยภาพการเติบโตที่สูง กองทุนหุ้นเวียดนามจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสรับผลตอบแทนดี บทความนี้เรามี “5 กองทุนหุ้นเวียดนาม โชว์ฟอร์มแรงทะยาน ทำผลตอบแทน 1 ปีปังสุด” มาฝากกัน มาดูกันว่ามีกองทุนอะไรบ้าง แต่ละกองทุนมีจุดเด่นอย่างไร

5 กองทุนหุ้นเวียดนาม โชว์ฟอร์มแรงทะยาน! ทำผลตอบแทน 1 ปีปังสุด

1️. PRINCIPAL VNEQ-A – กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

 • ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: 35.34% (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 67)
 • ลงทุนขั้นต่ำ: 1,000 บาท
 • ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม https://finno.me/mevt-call-vneq

2️. B-VIETNAM – กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม

 • ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: 29.68% (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 67)
 • ลงทุนขั้นต่ำ: 500 บาท
 • ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม https://www.finnomena.com/fund/B-VIETNAM

3. ASP-VIET – กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

 • ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: 26.57% (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 67)
 • ลงทุนขั้นต่ำ: 1,000 บาท
 • ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม https://www.finnomena.com/fund/ASP-VIET

4️. K-VIETNAM – กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน

 • ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: 26.19% (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 67)
 • ลงทุนขั้นต่ำ: 500 บาท
 • ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม https://www.finnomena.com/fund/K-VIETNAM

5️. TVIETNAM – กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้

 • ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: 24.35% (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ค. 67)
 • ลงทุนขั้นต่ำ: 1,000 บาท
 • ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม https://www.finnomena.com/fund/TVIETNAM

 

*หมายเหตุ: ข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลังจาก Finnomena Funds จัดอันดับ ณ วันที่ 13 พ.ค. 2567 ทั้งนี้ข้อมูลผลตอบแทนบางกองทุนในหน้าจัดอันดับกองทุน อาจมีการแสดงผลตอบแทนที่แตกต่างจากแต่ละหน้ากองทุน เนื่องจากการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน สามารถดูรายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ finnomena.com/fund

กองทุนหุ้นเวียดนามแนะนำโดย Finnomena Funds

 • แนะนำทยอยสะสม PRINCIPAL VNEQ-A กองทุนหุ้นเวียดนาม ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต
 • ใช้กลยุทธ์ Core-Satellite Port เน้นผลตอบแทนระยะยาวและมีการสับเปลี่ยนหุ้นบางส่วนตามสภาวะตลาดเพื่อเพิ่มผลตอบแทนระยะสั้น
 • บริหารโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในประเทศเวียดนาม ติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิด
 • ลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง แม้ติดเกณฑ์ FOL (Foreign Ownership Limit) สร้างโอกาสเหนือกองทุนอื่น เน้นลงทุนระยะยาว
 • ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://finno.me/mevt-call`-vneq

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FinnomenaPort”

10000 FINT