กองทุน Term Fund คืออะไร? ทางเลือกอีกสไตล์ของคนไม่ชอบเสี่ยง

ในช่วงที่สถานการณ์ตลาดมีความไม่แน่นอนเช่นนี้ สินทรัพย์เสี่ยงสูงต่างผันผวน ทำให้หลายคนมองหาสินทรัพย์เสี่ยงต่ำแต่ยังให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก วันนี้ FINNOMENA Funds ขอพาทุกคนไปรู้จักกับ “กองทุน Term Fund” ซึ่งเป็นหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่เหมาะกับสถานการณ์ตลาดตอนนี้

กองทุน Term Fund คืออะไร?

กองทุน Term Fund คืออะไร? ทางเลือกอีกสไตล์ของคนไม่ชอบเสี่ยง

กองทุน Term Fund คือ กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีการกำหนดระยะเวลาลงทุนไว้ชัดเจน เช่น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี เน้นบริหารกองทุนเพื่อให้สร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากประจำ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักลงทุนที่กำลังมองหาสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนคาดหวังเฉลี่ยสูงกว่าเงินฝากประจำ ในขณะที่ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ โดยผู้ลงทุนจะทราบผลตอบแทนโดยประมาณก่อนลงทุนได้จากหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม

กองทุน Term Fund จะมีการเสนอขายเป็นรอบ รอบละประมาณ 1-2 สัปดาห์ สามารถซื้อได้เฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยมีการกำหนดเงินลงทุนเริ่มต้น เช่น 500 บาท หรือ 1,000 บาท เป็นต้น เมื่อครบกำหนดระยะเวลาลงทุนจะมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

กองทุน Term Fund ลงทุนในสินทรัพย์อะไร?

กองทุน Term Fund คืออะไร? ทางเลือกอีกสไตล์ของคนไม่ชอบเสี่ยง

ลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากของสถาบันการเงินต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ระบุผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยไว้อยู่แล้ว โดยตราสารหนี้ที่กองทุน Term Fund เข้าลงทุนส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade) คือระดับ AAA ไปจนถึง BBB- จึงมีความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ต่ำ ซึ่งหากไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ และผู้ลงทุนถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กำหนดก็จะได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ข้อควรรู้ก่อนลงทุนกองทุน Term Fund

กองทุน Term Fund คืออะไร? ทางเลือกอีกสไตล์ของคนไม่ชอบเสี่ยง

 • สภาพคล่องต่ำ ต้องรอครบกำหนดระยะเวลาลงทุนจึงจะสามารถไถ่ถอนหรือขายคืนกองทุนได้
 • ผลตอบแทนจากการลงทุนจะได้รับเมื่อขายคืนกองทุนหลังครบกำหนดระยะเวลาลงทุน และไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างการลงทุน
 • แม้ว่ากองทุน Term Fund จะจัดเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้เช่นกันหากตราสารหนี้ที่ลงทุนมีการผิดนัดชำระหนี้ เนื่องจากบางกองทุนอาจนำเงินลงทุนไม่เกิน 20% ของ NAV ไปลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในระดับ Non-investment grade อย่างไรก็ตาม หากเป็นกองทุนที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล โอกาสที่รัฐบาลจะผิดนัดชำระหนี้จะต่ำมาก ๆ
 • ผลตอบแทนที่ได้รับจริงจากการลงทุนอาจไม่ตรงตามประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ มีโอกาสมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม

เปรียบเทียบกองทุน Term Fund กับ เงินฝากประจำ

กองทุน Term Fund คืออะไร? ทางเลือกอีกสไตล์ของคนไม่ชอบเสี่ยง

ข้อมูลผลตอบแทน ณ พฤศจิกายน 2023 ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

อ่านมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะยังสงสัยว่ากองทุน Term Fund ต่างจากเงินฝากประจำอย่างไร FINNOMENA Funds เลยสรุปความเหมือนต่างของทั้ง 2 สินทรัพย์นี้มาให้ 5 เรื่อง ดังนี้

 • ระยะเวลาทุน: ทั้งกองทุน Term Fund และเงินฝากประจำมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการไถ่ถอน เช่น 3 เดือน, 6 เดือน และ 12 เดือน เป็นต้น
 • การไถ่ถอน/ขายคืน: สำหรับเรื่องการไถ่ถอนหรือขายคืน กองทุน Term Fund จะไม่สามารถขายคืนหรือถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ได้ ส่วนเงินฝากประจำนั้นไม่แนะนำให้ถอนก่อนกำหนด เพราะอาจได้รับดอกเบี้ยน้อยกว่าที่ธนาคารแจ้ง
 • ความเสี่ยง: เงินฝากประจำไม่มีความเสี่ยงขาดทุน แต่ในขณะที่กองทุน Term Fund เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ มีโอกาสขาดทุนได้หากกองทุนลงทุนในตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งอาจไม่เกิดขึ้นถ้าผู้จัดการกองทุนคัดสรรและเลือกลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี
 • ผลตอบแทน: กองทุน Term Fund ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่สูงกว่าเงินฝากประจำเล็กน้อย โดยเงินฝากประจำให้ดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณ 1.8%-2.1% ในขณะที่กองทุน Term Fund ประมาณการผลตอบแทนที่ได้รับเฉลี่ยประมาณ 2%-2.7% (ข้อมูลผลตอบแทน ณ พฤศจิกายน 2023 ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต)
 • ภาษีผลตอบแทน: ผลตอบแทนที่ได้รับจากกองทุน Term Fund ณ วันครบกำหนดจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเพิ่มเติม ในขณะที่ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝากประจำจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%

กองทุน Term Fund เหมาะกับใคร?

กองทุน Term Fund คืออะไร? ทางเลือกอีกสไตล์ของคนไม่ชอบเสี่ยง

 • คนที่เป็นมือใหม่ เพิ่งเริ่มต้นลงทุน และยังไม่เคยลงทุนในกองทุนรวมมาก่อน
 • คนที่ต้องการลงทุนรับโอกาสสร้างผลตอบแทนในช่วงดอกเบี้ยใกล้ถึงจุดสูงสุด
 • คนที่กำลังมองหาสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนคาดหวังเฉลี่ยสูงกว่าเงินฝากประจำ
 • คนที่รับความเสี่ยงได้น้อย แต่ยังต้องการลงทุนเพื่อให้เงินเติบโต
 • คนที่ต้องการพักเงิน ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินในช่วงอายุของกองทุนรวม
 • คนที่อยากลงทุนในตราสารหนี้แต่ไม่ต้องการรับความผันผวนของตราสารหนี้ทั่วไป

.

ใครสนใจลงทุนกองทุน Term Fund ทาง FINNOMENA Funds มีกองทุน IPO มาอัปเดตทุกสัปดาห์ ติดตามได้ที่นี่

ซึ่งวันนี้นักลงทุนสามารถทำรายการซื้อกองทุน Term Fund ด้วยตัวเองผ่านแอปฯ FINNOMENA โดยกดเพิ่มรายการคำสั่งซื้อที่พอร์ต DIY ได้เลย หรือสอบถามรายละเอียดได้ผ่านที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวของท่าน


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

เปิดโหมด Risk-On!