การใช้ทรัพยากรในการผลิตพลังงานอย่างถ่านหิน น้ำมัน หรือเชื้อเพลิงฟอสซิล ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และเกิดอุทกภัยต่าง ๆ มากมาย การลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานสะอาด จึงเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นเมกะเทรนด์หนึ่งที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจ โดยกองทุน B-SIP จาก บลจ. บัวหลวงได้มีการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

พลังงานสะอาดน่าสนใจอย่างไร ?

การใช้พลังงานจากน้ำมัน ถ่านหิน เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มากขึ้นในทุกวัน ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และส่งผลที่ตามมา คือ เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น ภัยธรรมชาติ และอื่น ๆ อีกมากมาย จึงทำให้หลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ได้ออกนโยบายสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด เพื่อลดผลกระทบจากการใช้พลังงานเดิม

โดยล่าสุด จากทางฝั่งสหรัฐฯ ได้ผ่านร่างกฎหมาย “Inflation Reduction Act” ที่ผลักดันธุรกิจต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีวงเงินในการลงทุนในหุ้นพลังงานสะอาดถึง 3.7 แสนล้านดอลลาร์ ทำให้หุ้นกลุ่ม Sustainable มีความน่าสนใจมากขึ้น

ความน่าสนใจของกองทุน B-SIP

กองทุน B-SIP มีการลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการของ Pictet Asset Management ด้วยกัน 2 กองทุน โดยการลงทุนส่วนใหญ่ ลงทุนในประเทศสหรัฐฯ และเยอรมนี และยิ่งไปกว่านั้น กองทุนดังกล่าว มีการกระจายการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดอยู่ด้วย ได้แก่

1. Pictet – Global Environmental Opportunities – I EUR (สัดส่วน 70.71%)

เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น พลังงานสะอาด (Clean Energy) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) โดยเน้นการลงทุนในบริษัทที่ส่งผลบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต

2. Pictet – Clean Energy – I USD (สัดส่วน  24.45%)

ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด (Clean Energy) ไม่ว่าจะเป็น การลดก๊าซ CO2 (Carbon Emission) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) โดยเน้นบริษัทที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

10 หุ้นที่กองทุนหลัก Pictet – Global Environmental Opportunities -I EUR  ถือมากที่สุด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565)

B-SIP: กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน กองทุนหุ้นพลังงานสะอาด ระดับอินเตอร์

ที่มา : Top 10 Holdings as of 30 September 2022, Monthly Factsheet, Pictet – Global Environmental Opportunities – I EUR 

 1. Republic Services Inc (5.10%) ให้บริการของระบบนิเวศที่อยู่ในสหรัฐฯ
 2. Agilent Technologies Inc (4.19%) บริษัทผลิตเครื่องมือวัดและตรวจสอบ และเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ชีววิทยาและการวิเคราะห์ทางเคมี
 3. Thermo Fisher Scientific Inc (4.17%) Supplier สัญชาติสหรัฐฯ ที่จัดส่งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีและสินค้าที่บริโภคได้ และ Software
 4. Waste Connections Inc (4.09%) ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยระดับชั้นนำในสหรัฐฯ และแคนาดา
 5. American Water Works Co Inc (4.00%) เป็นบริษัทให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาน้ำและน้ำเสียในสหรัฐฯ
 6. Waste Management Inc (3.46%) บริษัทกำจัดขยะและของเสียครบวงจรที่ดำเนินธุรกิจในทวีปอเมริกาเหนือ
 7. Cadence Design Sys Inc (3.41%) บริษัทจัดหาทั้ง hardware, software และวงจรรวม (IC) ที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้
 8. Synopsys Inc (3.34%) บริษัท Semiconductor ที่ออกแบบชิปสัญชาติสหรัฐฯ
 9. Infineon Technologies Ag (2.86%) บริษัท Semiconductor สัญชาติเยอรมนี ซึ่งมีขนาดใหญ่ ติด 1 ใน 10 ของธุรกิจประเภทดังกล่าวระดับโลก
 10. Tetra Tech Inc (2.73%)

10 หุ้นที่กองทุนหลัก Pictet – Clean Energy – I USD ถือมากที่สุด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย 2565)

B-SIP: กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน กองทุนหุ้นพลังงานสะอาด ระดับอินเตอร์

ที่มา : Top 10 Holdings as of 30 September 2022,  Monthly Factsheet, Pictet – Clean Energy – I USD

 1. Nextera Energy Inc (5.64%) ผลิตและให้บริการไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ
 2. On Semiconductor (5.47%) Semiconductor สัญชาติสหรัฐฯ ที่ผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และอื่น ๆ อีกมากมาย
 3. Albermarble Corp (4.43%) ให้บริการในการพัฒนาและผลิตสารเคมี เช่น ลิเธียม ซึ่งเป็นผู้ผลิตสารดังกล่าวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 4. Synopsys Inc (4.09%) บริษัท Semiconductor ที่ออกแบบชิปสัญชาติสหรัฐฯ
 5. Rwe Ag (4.07%) บริษัทผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนสัญชาติเยอรมนี โดยใช้ พลังงานลมและแสงแดด
 6. Enphase Energy Inc (3.90%) ผลิตแผง Solar Cell ขนาดเล็กอย่าง Solar Microinverter
 7. Analog Devices Inc (3.82%) บริษัทผลิตชิปสัญชาติสหรัฐฯ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน Data Conversion, Signal Processing และ Power Management
 8. Applied Materials Inc (3.70%) บริษัทผู้ผลิตชิปสำหรับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโซลาร์
 9. Nxp Semiconductors Nv (3.46%) บริษัทออกแบบและผลิต Semiconductor สัญชาติสหรัฐฯ และเนเธอร์แลนด์
 10. Topbuild Corp (3.36%) ติดตั้งและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สรุปจุดเด่นของกองทุน B-SIP

กองทุน B-SIP จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) โดยเป็นกองทุนประเภท Fund of Funds ที่มีการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศถึง 2 กอง และมีการลงทุนในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐฯ เยอรมนี โดยลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดและธุรกิจทดแทน ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ในปัจจุบัน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูง และสำหรับใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของกองทุนดังกล่าว สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://finno.me/fund-b-sip-web


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ