Warren Buffett มีแนวคิดการลงทุนและใช้ชีวิตอย่างไร

ต่อให้คุณไม่ได้อยู่แวดวงการลงทุนหรือตลาดหุ้น ก็น่าจะคุ้นเคยกับชื่อของ ‘Warren Buffett’ เป็นอย่างดี ชายผู้ที่ร่ำรวยติดอันดับโลกจากแนวคิดการลงทุนเน้นคุณค่า (Value Investor)

ซึ่งนอกจากความสามารถเรื่องการลงทุนแล้ว เขายังถูกยกให้เป็นต้นแบบการใช้ชีวิตของหลายคน วันนี้เราจึงได้นำ 5 ข้อคิดในการใช้ชีวิตของ Warren Buffett จากหนังสือ Buffett’s Bites ที่สรุปมาจากจดหมายถึงผู้ถือหุ้น Berkshire Hathaway

5 แนวคิดการลงทุนและใช้ชีวิตอย่าง Warren Buffett

Warren Buffett มีแนวคิดการลงทุนและใช้ชีวิตอย่างไร

1. ทำทุกอย่างให้เรียบง่าย ชัดเจน ไม่ซับซ้อน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตหรือการลงทุน ก็จงทำทุกอย่างให้เรียบง่าย อย่าพยายามหาคำตอบที่ซับซ้อน จากคำถามอันซับซ้อน

2. ศึกษาข้อมูลจากคนอื่นได้ แต่ต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง

แน่นอนว่าการฟังข้อมูลจากผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่เมื่อได้รับข้อมูลมาแล้ว เราต้องนำมาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ต่อเองด้วย และตัดสินใจด้วยเหตุผล

3. ต้องมีสติ อย่าอ่อนไหวกับความผันผวน

ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ที่ดีมาก หรือ แย่สุดขีด สิ่งสำคัญก็คือต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา

4. จงอดทน และฝึกที่จะอยู่นิ่ง

ความอดทนที่น้อยเกิน คือ หนึ่งในตัวตัดสินระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จสักที

5. ใส่ใจกับแผนระยะยาว อย่ากังวลกับเรื่องระยะสั้น

ชีวิตและการลงทุน คือ การเดินทางไกล เพราะฉะนั้นอย่ากังวลกับเรื่องกวนใจระยะสั้นๆ แต่ให้ยึดตามแผนระยะยาวที่เราวางไว้

ที่มา : หนังสือ BUFFETT’S BITES โดย L.J. Rittenhouse

FinSpace

ที่มาบทความ: https://www.finspace.co/5-%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-warren-buffett/