รวมรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt 2567
รวมมาให้แล้ว ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt 2567 สามารถออกใบ e-Tax invoice ได้ จะมีร้านไหนบ้าง มาดูกันครับ ..
โครงการ Easy E-Receipt สามารถซื้อสินค้าและบริการเพื่อนำมาลดหย่อนภาษีปี 2567 (ยื่นปี 2568) ได้สูงสุด 50,000 บาท โดยซื้อสินค้าหรือบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 2567 กับร้านค้าที่สามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Tax Invoice ได้เท่านั้น
รวมรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt 2567
รวมรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt 2567
รวมรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt 2567
รวมรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt 2567
รวมรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt 2567
รวมรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt 2567

FinSpace

ที่มาบทความ: https://www.facebook.com/finspace.co/posts/pfbid0h1truJWNtFYr56aPzapYGXFDiDuXZunEmLBZZjkNYoyutJMZVgKYzr9RRv4VrSRDl