‘ยิ่งวางแผนเกษียณเร็ว ยิ่งได้เปรียบ’ จริงหรือไม่? มาพิสูจน์กัน!

อ่านมาก็เยอะ ศึกษามาก็มาก เกี่ยวกับเรื่องวางแผนเกษียณ มีแต่คนบอกกันว่า “ยิ่งวางแผนเกษียณเร็วเท่าไร ยิ่งได้เปรียบมากเท่านั้น” แต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันได้เปรียบยังไง? วันนี้ FinSpace จึงขอพาเพื่อน ๆ มาพิสูจน์ประโยคที่ว่ายิ่งวางแผนเกษียณเร็ว ยิ่งได้เปรียบนั้นจะเป็นจริงตามที่เขาว่ากันไหม ลองมาดูไปพร้อมกันได้เลย!

‘ยิ่งวางแผนเกษียณเร็ว ยิ่งได้เปรียบ’ จริงหรือไม่? มาพิสูจน์กัน!

จากตารางเป็นแบบจำลองการนำเงินไปลงทุนเดือนละ 5,000 บาท หรือปีละ 60,000 บาท ในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคาดหวังเฉลี่ย 3%, 5% และ 8% ตามลำดับ โดยไม่มีการถอนเงินออก และจะคำนวณผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้น ณ สิ้นปี โดยที่ไม่นับรวมปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจทำให้ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เช่น เงินเฟ้อ เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าหากเราเริ่มลงทุนเร็ว ก็จะยิ่งเหลือเวลาลงทุนก่อนเกษียณมากกว่าคนที่วางแผนเกษียณช้า โดยระหว่างนี้เรายังสามารถศึกษาและลองผิดลองถูกสั่งสมประสบการณ์ลงทุน ปรับแผนเกษียณให้เข้ากับตัวเองได้ ซึ่งหากเราเริ่มลงทุนช้า ก็จะมีเวลาเหลือลงทุนก่อนเกษียณอีกไม่มาก และอาจจะไม่มีเวลาลองผิดลองถูกมากนัก

ขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นกันอีกสักนิด เช่น ตอนนี้เราอายุ 25 ปี ต้องการเกษียณอายุ 60 ปี แสดงว่าเราเหลือเวลาเก็บเงินลงทุนวางแผนเกษียณอีก 35 ปี ถ้าเรานำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคาดหวังเฉลี่ย 8% ต่อปี เดือนละ 5,000 บาท หลังเกษียณก็จะมีเงินประมาณ 11.1 ล้านบาท เทียบกับคนที่เริ่มเก็บเงินวางแผนเกษียณอายุ 40 ปี และต้องการเกษียณอายุ 60 ปี ก็จะเหลือเวลาเก็บเงินก่อนเกษียณเพียงแค่ 20 ปีเท่านั้น หากนำเงินไปลงทุนเดือนละ 5,000 บาท ในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคาดหวังเฉลี่ยปีละ 8% เช่นกัน จะทำให้เขามีเงินเก็บหลังเกษียณเพียง 2.9 ล้านบาท

** บทความนี้ใช้สำหรับศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น มิได้เจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน

FinSpace

ที่มาบทความ: https://www.finspace.co/fast-retirement-planning/

iran-israel-war