แจ้งเตือน
คลังความรู้
มือใหม่
วางแผนการเงิน

เทคนิคบริหารเงินออม 20% ด้วยสามเหลี่ยมทางการเงิน

เทคนิคบริหารเงินออม 20% ด้วยสามเหลี่ยมทางการเงิน

วันนี้ FinSpace จะมาแนะนำเทคนิคการวางแผนเงินออมตาม “สามเหลี่ยมการเงิน” โดยมีทั้งหมด 3 ฐาน เริ่มจาก

เทคนิคบริหารเงินออม 20% ด้วยสามเหลี่ยมทางการเงิน

1. ฐานแรก

เป็นฐานที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราวางแผนการเงินได้มั่งคงในระยะยาว โดยเริ่มจาก

  • เงินสำรองฉุกเฉิน (เป้าหมายระยะสั้น) ให้เก็บเงินในส่วนนี้ไว้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในตอนที่เราไม่มีรายได้ แต่ยังมีรายจ่ายที่ต้องจ่าย 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน
  • โอนย้ายความเสี่ยง หากเราไม่อยากรับความเสี่ยงทั้งต่อตัวเราและทรัพย์สินเอง ให้โอนย้ายความเสี่ยงนี้ไปไว้ที่บริษัทประกัน เช่น ซื้อประกันสุขภาพ, ประกันรถยนต์ หรือประกันบ้าน เป็นต้น

2. ฐานสอง

เมื่อเราวางแผนฐานแรกเรียบร้อยแล้ว ก็มาต่อที่การออมเงินเพื่อเป้าหมายต่าง ๆ อาจแบ่งเป็น

  • เป้าหมายระยะกลาง เพื่อแต่งงาน, เรียนต่อ หรือซื้อบ้าน เป็นต้น
  • เป้าหมายระยะยาว อย่างการเกษียณ

3. ฐานสาม

เป็นการลงทุนเพื่อให้เงินเของเราเติบโตงอกเงย จะเลือกลงทุนแบบไหนก็ได้ ตามความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้ เพราะถึงแม้ว่าเราจะขาดทุนจากการลงทุน ชีวิตเราก็ยังปกติ มีเงินซื้อบ้านเหมือนเดิม มีเงินเกษียณเหมือนเดิม เพราะเราได้วางแผนไว้ก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว

การบริหารเงินออม 6,000 บาท 20% จากรายได้

ให้เราตั้งเป้าหมายเป็น 3 ระยะ ตามสามเหลี่ยมทางการเงิน

ซึ่งทั้งหมดสามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของรายได้ และรายจ่ายของแต่ละคนครับ

ตัวอย่างเช่น

1. ระยะสั้น 20% (1,200 บาท) ไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉิน แนะนำเก็บเงินส่วนนี้ไว้ในสินทรัพย์สภาพคล่อง หากจำเป็นต้องใช้เงินก็สามารถนำออกมาใช้ได้ทันที เช่น บัญชีออมทรัพย์ หรือกองทุนรวมตลาดเงิน

2. ระยะกลาง 50% (3,000 บาท) ไว้ซื้อบ้าน แต่งงาน แนะนำเก็บเงินส่วนนี้ไว้ในพอร์ตลงทุนความเสี่ยงปานกลาง เช่น ฝากประจำ, กองทุนรวมหุ้น หรือกองทุนรวมผสม

3. ระยะยาว 30% (1,800 บาท) ไว้ใช้ยามเกษียณอายุ แนะนำเก็บเงินส่วนนี้ไว้ใน RMF, ประกันบำนาญ หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

FinSpace

ที่มาบทความ: https://www.finspace.co/manage-savings/

เปิดโหมด Risk-On!

ผู้เขียน

บทความที่เกี่ยวข้อง