แจ้งเตือน
fix my port

Fix My Port 2022

รับแก้พอร์ตกองทุนรวม

ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ซื้อ

ซื้อกองทุนไหนดี ซื้อได้หรือยัง ใช่โอกาสที่จะลงทุนหรือไม่

ถือ

ทำไมต้องถือรอ ยังมีโอกาส ในการเติบโตอีกหรือไม่

ขาย

สภาวะตลาดแบบนี้ควรขายหรือไม่ ทำไมต้องขายขาดทุนเพื่อรักษาเงินต้น

รับชมงาน Exclusive Event ย้อนหลังได้ที่นี้

ทุกข้อสงสัยของการลงทุนว่าควรจะ ซื้อ ถือ หรือขาย

เราพร้อมที่จะให้คำตอบและแก้พอร์ตไปพร้อมกัน

เริ่มต้นแก้พอร์ตด้วย 3 ขั้นตอนง่าย ๆ

ส่งข้อมูลพอร์ตให้เรา

รับสิทธิ์เข้าร่วม Exclusive Event

รับไฟล์คำแนะนำปรับพอร์ตของคุณ ฟรี!

ยิ่งพอร์ตใหญ่ยิ่งต้องการดูแลเป็นพิเศษ FINNOMENA Fix My Port รับแก้พอร์ตกองทุนรวม

เครื่องมือ FIX MY PORT ของ บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด (“บริษัท”) สามารถใช้งานได้ถึง 15 มิถุนายน 2565 เท่านั้น เครื่องมือนี้ไม่ถือเป็นการเสนอหรือจูงใจโดยบริษัทให้ทำการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ใด ๆ หรือเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแต่อย่างใด บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการตัดสินใจลงทุนซึ่งใช้เครื่องมือนี้เป็นพื้นฐาน การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน คู่มือภาษี และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเครื่องมือนี้ โดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ อ้างอิง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัท