10 บริษัทมูลค่าสูงสุด ปี 2024 Nvidia ใกล้แซง Apple ขึ้น No.2 โลก

1. Microsoft 🪟 มี Market Cap. 3,198 พันล้านเหรียญ
2. Apple 🍎 มี Market Cap. 2,913 พันล้านเหรียญ
3. NVIDIA🟢 มี Market Cap. 2,801 พันล้านเหรียญ
4. Google 🔎 มี Market Cap. 2,190 พันล้านเหรียญ
5. Amazon 🛒 มี Market Cap. 1,895 พันล้านเหรียญ
6. Saudi Aramco 🛢️ มี Market Cap. 1,888 พันล้านเหรียญ
7. Meta 🌐 มี Market Cap. 1,217 พันล้านเหรียญ
8. Berkshire Hathaway 📈 มี Market Cap. 873 พันล้านเหรียญ
9. TSMC ⚙️ มี Market Cap. 827 พันล้านเหรียญ
10. Eli Lilly 💊 มี Market Cap. 768 พันล้านเหรียญ

อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 29/5/2024


อ้างอิง