หลายท่านน่าจะเคยได้เห็นภาพชีวิตในเมืองที่พลิ้วไหวไปอย่างมีชีวิตชีวาของอิตาลี ประเทศที่ทุก ๆ หัวถนนเต็มไปด้วยร้านรวงเปี่ยมด้วยเสน่ห์อันน่าเหลือเชื่อ ตั้งแต่ร้านกาแฟจนถึงร้านอาหาร ตั้งแต่ร้านตัดสูทจนถึงร้านเครื่องหนัง ตั้งแต่ร้านแฮมทำมือไปจนถึงร้านไวน์ท้องถิ่น องค์ประกอบที่โดดเด่นและเอ่อล้นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งหมดนี้คือ ธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SME) ที่เป็นกำลังหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับอิตาลีได้มากกว่า 2 ใน 3 เลยทีเดียว*

ย้อนกลับมาที่ไทย กว่า 99% ของธุรกิจทั้งหมดคือ SME แถมมากกว่า 70% ของลูกจ้างทั้งหมดก็อยู่ในธุรกิจ SME พูดได้ว่าธุรกิจเหล่านี้มีความสำคัญกับประเทศไม่น้อย แต่ปัญหาก็คือ SME ของไทยสามารถสร้างรายได้ได้ราว 1 ใน 3 เท่านั้น สาเหตุหนึ่งที่อาจทำให้เกิดปัญหานี้คือ การเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน โดยที่ผ่านมาธุรกิจ SME เข้าถึงเงินทุนได้ไม่เกิน 1.3 พันล้านบาท หรือประมาณ 10% ของ GDP เท่านั้น** 

แล้วสงสัยหรือไม่ว่าหาก SMEs ที่เป็นกำลังสำคัญของไทยสามารถเข้าถึงเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องและขยับขยายธุรกิจได้มากเพียงพอ เศรษฐกิจของเราจะมีชีวิตชีวาขึ้นมามากแค่ไหน? 

บทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ Siam Validus แพลตฟอร์มระดมทุนในรูปแบบ หุ้นกู้ Crowdfunding ที่จะช่วยทลายข้อจำกัดของ SMEs และผลักดันให้ธุรกิจเหล่านี้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และนอกจากนี้ ยังสร้างทางเลือกในการลงทุนให้กับนักลงทุนที่มองหาตัวเลือกใหม่ ๆ ในการสร้างผลตอบแทนอีกด้วย

* ข้อมูลของคณะกรรมาธิการยุโรปในปี 2019
** ข้อมูลในรายงานสถานการณ์ MSME ปี 2565 ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Siam Validus แพลตฟอร์มหุ้นกู้ Crowdfunding เพื่อ SMEs

Crowdfunding คือ การระดมทุนจากคนจำนวนมาก ผ่านแพลตฟอร์มหรือตัวกลาง ให้กลายเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ เพื่อนำมาสร้างกิจกรรม โครงการ หรือธุรกิจ โดยสามารถออกเป็นรูปแบบของ “หุ้นกู้ Crowdfunding (Debt Crowdfunding) ที่ระบุดอกเบี้ยและระยะการถือครองชัดเจน

Siam Validus หรือ บริษัท สยาม วาลิดัส แคปปิตอล จำกัด เป็นแพลตฟอร์มระดมทุนในรูปแบบหุ้นกู้เพื่อผลักดันให้ธุรกิจ SME ในประเทศไทยเข้าถึงเงินทุนได้มากขึ้น โดยมีการนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) และ Data Analytics มาใช้เพื่อพิจารณาสินเชื่อ พร้อมทั้งนำเสนอรูปแบบการลงทุนใหม่ ๆ ให้กับนักลงทุนที่มองเห็นโอกาสของธุรกิจ 

ทั้งนี้ Siam Validus เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่ม Validus ฟินเทคชั้นนำผู้ให้บริการแพลตฟอร์มระดมทุนสำหรับ SMEs ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มีการดำเนินงานในสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม กับบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด (SCG Distribution) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจจัดจำหน่ายในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อย

ในประเทศไทย มีการระดมทุนด้วย Crowdfunding อยู่ที่ 2,572 ล้านบาท ให้กับบริษัทเกือบ 200 แห่ง* ตั้งแต่ปี 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม ปี 2565 ที่น่าสนใจก็คือ Siam Validus มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดที่ 59% 

*ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2562 ถึง เดือนพฤษภาคม 2565

ธุรกิจแบบไหนที่ระดมทุนผ่าน Siam Validus ได้บ้าง 

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าหุ้นกู้ Crowdfunding โดย Siam Validus เป็นการระดมทุนเพื่อให้ธุรกิจ SME สามารถเพิ่มสภาพคล่องและขยับขยายธุรกิจ ดังนั้น ธุรกิจที่สามารถระดมทุนผ่าน Siam Validus ได้ก็คือ SMEs หรือ Startups โดยเน้นธุรกิจที่เป็นคู่ค้าของธุรกิจหลักกลุ่ม SCG คือ ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) และ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP)

นอกจากนี้ ด้วยการที่ธุรกิจเป็นคู่ค้าของกลุ่ม SCG ทำให้ Siam Validus สามารถเข้าถึงข้อมูลการค้าขายระหว่างกลุ่ม SCG และคู่ค้า SME รายนั้นได้ และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

หุ้นกู้ Crowdfunding ของ Siam Validus ทั้ง 3 แบบ

นอกจากจะเป็นโอกาสให้กับธุรกิจ SME ในการเสริมสภาพคล่องและขยายธุรกิจ หุ้นกู้ Crowdfunding ยังเป็นโอกาสใหม่สำหรับนักลงทุนที่มองเห็นในธุรกิจอีกด้วย ทั้งนี้ หุ้นกู้ Crowdfunding มีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ เป็นทางเลือกที่หลากหลายให้กับนักลงทุน ดังนี้

 1. Corporate  Vendor Financing: CVF

เป็นหุ้นกู้ของ Supplier ของกลุ่ม SCG ที่ต้องการเงินสดทันทีหลังจากรับ Invoice ให้กับทางกลุ่ม SCG ก่อนที่จะถึงรอบชำระเงิน (ลดลูกหนี้การค้า)

โดยทาง Siam Validus จะทำการระดมทุนแบบ Crowdfunding และปล่อยสินเชื่อให้กับทาง Supplier เพื่อนำไปหมุนเวียนธุรกิจต่อไปโดยไม่ต้องรอรอบชำระเงินของ Invoice

แผนภาพอธิบายการให้สินเชื่อผ่านหุ้นกู้แบบ Corporate Vendor Financing, Source: Siam Validus disclosure as of Jun 2023

การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีความเสี่ยง โดยความเสี่ยงในที่นี้หมายรวมถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงในการสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 1. Corporate Dealer Financing: CDF

เป็นหุ้นกู้ของตัวแทนจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม SCG (Distributor และ Dealer) ที่ต้องการสินเชื่อ จุดประสงค์เพื่อชำระคืนค่าสินค้าให้กับทางกลุ่ม SCG

โดยทาง Siam Validus จะทำการระดมทุนแบบ Crowdfunding และปล่อยสินเชื่อให้กับทางตัวแทนจำหน่ายเพื่อนำไปชำระค่าสินค้า เพื่อให้ธุรกิจมีสภาพคล่องในการธุรกิจต่อไป

แผนภาพอธิบายการให้สินเชื่อผ่านหุ้นกู้แบบ Corporate Dealer Financing, Source: Siam Validus disclosure as of Jun 2023

การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีความเสี่ยง โดยความเสี่ยงในที่นี้หมายรวมถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงในการสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 1. Working Capital Loan: WC

เป็นหุ้นกู้สำหรับธุรกิจคู่ค้าของกลุ่ม SCG หรือ SMEs ทั่วไปที่อยากได้เงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ ทั้งนี้ จะมีการแบ่งธุรกิจที่เข้ามาขอระดมทุนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

 • คู่ค้าโดยตรงของกลุ่ม SCG
 • ผู้ซื้อของจากตัวแทนจำหน่ายของกลุ่ม SCG
 • ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป

สรุปแล้ว นอกจากหุ้นกู้ Crowdfunding จะเป็นทางเลือกใหม่ของการลงทุนในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่น่าสนใจแล้ว หุ้นกู้ Crowdfunding จากทาง Siam Validus ก็ยังมีหลายประเภทให้ผู้ที่สนใจได้เพิ่มทางเลือกในการกระจายการลงทุนอีกด้วย

สรุป ความน่าสนใจของการลงทุนหุ้นกู้ Crowdfunding ผ่าน Siam Validus

 1. เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยด้วยสินทรัพย์ทางเลือก จากภาวะที่ดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นและตลาดผันผวน
 2. ผลตอบแทนกำหนดชัดเจน ไม่ผันผวนตามตลาดหุ้น
 3. ช่วยกระจายการลงทุนได้ดี การลงทุนในหุ้นกู้ Crowdfunding สามารถกระจายการลงทุนเป็นหน่วยย่อยในหลายธุรกิจ 
 4. ระยะถือครองสั้น หุ้นกู้ Crowdfunding มีระยะเวลาการระดมทุนระยะสั้น

สำหรับท่านที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ Crowdfunding ผ่าน Siam Validus กลุ่ม FINNOMENA ได้จับมือกับ Siam Validus ท่านสามารถเปิดบัญชีและลงทุนผ่านแอปฯ FINNOMENA ได้แล้ววันนี้ 

 • รวบรวมพอร์ตการลงทุนทุกสินทรัพย์ไว้ที่แอปฯ FINNOMENA ที่เดียว (Coming soon)
 • สาระความรู้หุ้นกู้ Crowdfunding 
 • Notification แจ้งเตือนผ่านแอปฯ FINNOMENA
 • เปิดบัญชีลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงของ Siam Validus และมีการลงทุนสำเร็จ ครบ 100,000 บาท รับไปเลย 50 FINT สำหรับร่วมกิจกรรม FINT Random Box และ FINT Cashback

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://finno.me/svdwsatc
และสามารถ Add LINE เพื่อติดตามข่าวสารได้ที่ @siamvalidusdefinit หรือคลิก https://lin.ee/ud9dk51


 

คำเตือน

การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่มีความรู้และเข้าใจในด้านความเสี่ยง และมีความสามารถในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ซึ่งเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนของตนเอง โดยการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผู้ลงทุนควรพิจารณาเป็นการลงทุนจนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้และไม่มีสภาพคล่อง รวมทั้ง หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่ไม่ได้รับประกันความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม และไม่ได้รับความคุ้มครองจากหน่วยงานใดๆ ของรัฐ ซึ่งผู้ลงทุนอาจจะสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนจำเป็นต้องทำความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสามารถรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ก่อนตัดสินใจลงทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ