สารบัญ


สำหรับใครที่กำลังมองหาทางเลือกการลงทุนที่เข้าใจง่าย ๆ เป็นกองทุนตัวจบ ที่ลงกองเดียวแล้วกระจายการลงทุนไปทั่วโลกในสัดส่วนที่เหมาะสมในตัวเอง ถือไปได้แบบยาว ๆ เพราะไม่หนักไปในตลาดใดตลาดหนึ่งจนต้องปรับพอร์ตอยู่บ่อย ๆ กองทุน KKP GNP อาจเป็นคำตอบของคุณ

รีวิว KKP GNP: หนึ่งกองทุน รับจบหุ้นหลากภูมิภาค

กองทุน KKP GNP หรือ กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เป็นกองทุนรวมหุ้นโลกที่ได้รับเรตติ้งจาก Morningstar สูงถึง 5 ดาว มีกองทุนหลัก คือ Capital Group New Perspective Fund ที่บริหารจัดการแบบเชิงรุก (active management) โดย Capital Group 

KKP GNP ลงทุนในหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตของกองทุนในระยะยาว โดยเน้นไปที่หุ้นที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของโลกในอนาคต 

ทั้งนี้ กองทุน KKP GNP มีหน่วยให้เลือกลงทุนหลายชนิดด้วยกัน ได้แก่

กองทุนแบบ Unhedge

กองทุนแบบ Hedge

 

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปีของกองทุนหลักของ KKP GNP (เส้นสีฟ้า) เทียบกับดัชนี | Source: captalgroup.com as of 12/2023

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

KKP GNP ลงทุนในอะไรบ้าง?

ทรัพย์สินที่กองทุนหลักของ KKP GNP ลงทุน 10 อันดับแรก | Source: Fund Factsheet ของ KKP GNP as of 12/2023

เมื่อลองแกะดูพอร์ตของ KKP GNP จะกระจายการลงทุนอย่างหลากหลาย ๆ ไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่ในสหรัฐฯ เหมือนกองหุ้นโลกตัวอื่น เช่น Novo Nordisk ผู้นำด้านเภสัชกรรมที่เป็นบริษัทที่ใหญ่สุดในยุโรป ASML ที่เป็นเจ้าตลาดเครื่องแกะลายเซมิคอนดักเตอร์แบบ EUV สัญชาติเนเธอร์แลนด์ ไปจนถึง LVMH บริษัทสินค้าหรูจากฝรั่งเศส (อยู่นอก Top 10 holdings)

นอกจากตลาดประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Market: DM) กองทุนยังลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market: EM) เช่น TSMC เจ้าแห่งการผลิตเซมิคอนดักเตอร์จากไต้หวันที่ครองตลาดโรงหล่อเซมิคอนดักเตอร์เกินครึ่งหนึ่งของโลกนี้อีกด้วย

ส่วนในตลาดสหรัฐฯ กองทุนก็ยังมีสัดส่วนใน Microsoft หนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญในยุคสมัยแห่ง AI รวมถึงเจ้าตลาดโซเชียลมีเดียอย่าง Meta และผู้บุกเบิกรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง Tesla ด้วย

 

สัดส่วนการลงทุนตามอุตสาหกรรมของกองทุนหลักของ KKP GNP | Source: Fund Factsheet ของ KKP GNP as of 12/2023

ส่องกลยุทธ์การลงทุน: ทำไม KKP GNP จึงน่าสนใจ?

 1. คัดเลือกหุ้นแบบ bottom-up อย่างเข้มข้น

 

กองทุนหลักคัดเลือกหุ้นแบบ bottom-up โดยจะลงทุนแบบ high conviction ในบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานโดดเด่นเพื่อการเติบโตในระยะยาว ในแต่ละปี Capital Group ได้ทำ research visit หลายพันครั้งกับบริษัททั่วโลก และยังมีการทำ Macro Analysis เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปในภาพใหญ่ควบคู่กันไป

 1. แสวงหาโอกาสทั่วโลก โอบรับทุกความเป็นไปได้

 

ทุกวันนี้เม็ดเงินในตลาดหุ้นกระจุกอยู่ในสหรัฐฯ ราว 65% ส่วนยุโรปอยู่ที่ 15% หากมองจากดัชนีหุ้นโลกอย่าง MSCI ACWI (โดยดัชนีนี้ยังเป็นดัชนีชี้วัดของกองทุนอีกด้วย)

แต่กองทุนหลักของ KKP GNP ลดสัดส่วนการลงทุนในสหรัฐฯ เหลือ 55% เพื่อไปหาโอกาสจากภูมิภาคอื่น ๆ โดยมีการลงทุนในยุโรปราว ๆ 30% มากกว่าดัชนีหุ้นโลกเกือบเท่าตัว

สัดส่วนการลงทุนแยกตามภูมิภาคของกองทุนหลักของ KKP GNP | Source: Fund Factsheet ของ KKP GNP as of 12/2023

 

 1. ลงทุนในความยั่งยืน เพื่อการเติบโตระยะยาว

 

ทุกวันนี้ การเติบโตในระยะยาวเป็นเรื่องเดียวกับความยั่งยืน บริษัทที่ไม่สามารถปรับตัวได้ถือว่ามีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ หนึ่งในโจทย์ของการลงทุนทุกวันนี้คือการมองหาบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สอดรับกับเทรนด์โลกระยะยาวที่จริงจังเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

Carbon footprint ของพอร์ตการลงทุน | Source: Fund Factsheet ของ KKP GNP as of 12/2023

กองทุนหลักนำความยั่งยืนเข้ามาเป็นประเด็นในการคัดเลือกหุ้นเช่นกัน โดยมีการจัดการให้บริษัทในพอร์ตการลงทุนมี carbon footprint ต่ำกว่าดัชนี 30% และยังมีบรรทัดฐานด้านความยั่งยืนในคัดกรองอื่น ๆ อีก เช่น ไม่ลงทุนในบริษัทที่มีรายได้จากถ่านหินให้ความร้อนหรือการผลิตน้ำมันแถบอาร์กติกมากกว่า 10% เป็นต้น

ตัวกรองด้านความยั่งยืนของพอร์ตการลงทุน | Source: Fund Factsheet ของ KKP GNP as of 12/2023

สรุปจุดเด่นของ KKP GNP: กองทุนนี้เหมาะกับใคร?

KKP GNP เหมาะกับนักลงทุนที่อยากลงทุนในกองทุนไม่กี่กองในระยะยาว เนื่องจากกองทุนมีการกระจายการลงทุนไปทั่วโลก ไม่หนักไปทางสหรัฐฯ มากเกินไป สามารถเข้าถึงโอกาสทั่วโลก (เช่น TSMC บริษัทจากไต้หวันที่เป็นตัวขับเคลื่อนยุคสมัย AI) โดยกองทุนคำนึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน เอื้อให้พอร์ตการลงทุนงอกเงยได้ในระยะยาว

รายละเอียดอื่น ๆ ของกองทุน

 • เป็นกองทุนรวมตราสารทุนประเภท Global Equity
 • เป็นกองทุนความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง)
 • ลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน Capital Group New Perspective Fund (Master Fund) ในหน่วยลงทุนชนิด Class P (USD)
 • อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • ค่าธรรมเนียมซื้อ 1.25%
 • ค่าธรรมเนียมขาย ยกเว้น
 • ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 100 บาท
 • ลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป 100 บาท

 

อ้างอิง


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”