Highlight


ปีนี้เอเชียกลับมาอยู่ในเส้นทางการเติบโตที่น่าสนใจ คาดการณ์ GDP โตอยู่ที่ 4.6% ในปีนี้ และ 4.7% ในปีหน้า หากนับเฉพาะตลาดเกิดใหม่ (เช่น จีน ไต้หวัน อินเดีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้) ซึ่งถือว่าเหนือกว่าประเทศพัฒนาแล้วอื่น ๆ ในโลก

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยหนุนอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น …

 • อัตราเงินเฟ้อต่ำ ทำให้นโยบายการเงินผ่อนคลาย
 • การฟื้นตัวของภูมิภาค ทั้งเกาหลีใต้ จีน และอินเดีย
 • ได้ประโยชน์จาก การอ่อนค่าของดอลลาร์
 • Valuation ไม่แพง P/E 13.1x ปี 2024(E) และ 11.2x ปี 2025(E)

 

สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสในตลาดที่มีพลังการเติบโตและอยู่ใน Valuation ที่น่าสนใจอย่าง Emerging Asia กองทุน UOBSA กองทุน Asia ex Japan ที่ใช้ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์สินทรัพย์คือหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ

รู้จักกองทุน UOBSA กองทุน Emerging Asia พลัง AI

UOBSA หรือ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย เป็นกองทุนหุ้น Asia ex Japan ลงทุนในกองทุนหลัก United Asia Fund บริหารแบบ active โดยใช้ AI ช่วยคัดเลือกหุ้นจากทั้งหมดหลายหมื่นตัว พิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลัก ๆ คือ Fundamental, Macro และ Technical หลังจากนั้น นักวิเคราะห์จะทำการวิเคราะห์เชิงลึกต่อเพื่อคัดเลือกหุ้นเหลือเพียง 50 บริษัท 

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก | Source: UOBAM United Asia Fund Update Slide as of Feb 2024

*ข้อมูลบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต และการลงทุนของกองทุน UOBSA มิได้ลงทุนในบริษัทข้างต้นนี้เสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทใด จะเข้าเงื่อนไขตรงกับนโยบายของกองทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักย้อนหลังในช่วง 1-5 ปี | Source: UOBAM United Asia Fund Update Slide as of Feb 2024

*ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำไมต้องลงทุนใน UOBSA มีจุดเด่นอย่างไร?

1. ไม่หนักจีน กระจายการลงทุนทั่วเอเชีย

 • ประเด็นในโลกการลงทุนใน 2-3 ปีที่ผ่านมาคือการดิ่งอย่างหนักของตลาดหุ้นจีน แต่ที่จริงแล้วหากนักลงทุนมองหาการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) เติบโตสูง เรามีตัวเลือกการลงทุนที่หลากหลายมากกว่าจีน แค่ในเอเชียก็นับว่ามีตัวเลือกการลงทุนเยอะทีเดียว
 • จุดเด่นของกองทุน UOBSA อย่างแรกคือมีการกระจายการลงทุนในกลุ่ม Emerging Asia ไม่หนักไปที่จีนเพียงประเทศเดียว แต่มีสัดส่วนการลงทุน 5 ตลาดแรก (เมื่อสิ้นสุดเดือนมกราคม 2024) คือ อินเดีย 31.08% ไต้หวัน 22.70% จีน 18.20% สิงคโปร์ 7.46% เกาหลีใต้ 7.22% 
 • ซึ่งที่ผ่านมา กองทุนได้มีการปรับพอร์ตการลงทุนตามสถานการณ์ คือ underweight หุ้นจีนและฮ่องกงจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และความวุ่นวายในภาคอสังหาริมทรัพย์

 

2. ยืดหยุ่น ปรับสไตล์การลงทุนได้เพื่อประโยชน์สูงสุด

 • กองทุนจะมองไปที่โอกาสในการสร้างผลตอบแทนเป็นหลัก สามารถลงทุนได้หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นหุ้นเติบโตหรือหุ้นคุณค่า 
 • ถ้าลองดูในกราฟจะเห็นได้ว่าแม้ปัจจุบันจะถือหุ้นสไตล์หนึ่ง (วงกลมน้ำเงินเข้ม) แต่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาทางกองทุนมีขอบเขตการลงทุนกว้างขวาง (แถบสีฟ้าอ่อน) และที่สำคัญคือกองทุนไม่ได้ลงทุนตามค่าเฉลี่ยของกองทุนประเภทเดียวกัน (เส้นสีม่วงอ่อน)
 • จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมกองทุนสามารถเลี่ยงการลงทุนในหุ้น Large Cap ของจีน เช่น Tencent และ Alibaba ในช่วงโควิด-19 ซึ่งปรับตัวลงหนัก ๆ หลังจากนั้น แม้ว่าจะมีหลาย ๆ คนให้ความสนใจก็ตาม

 

สไตล์ของหุ้นในพอร์ตของกองทุนหลัก UOBSA | Source: UOBAM United Asia Fund Update Slide as of Feb 2024

3. กองทุนไทยเป็นแบบ Unhedge

 • ทำให้ได้ประโยชน์จากสองเรื่องคือ หนึ่ง ประหยัดค่าธรรมเนียมในการทำ hedging ที่ต้องจ่ายในแต่ละปี และ สอง จากมุมมองดอลลาร์ที่กำลังอ่อนค่าลง จะเป็นทางเลือกที่ทำให้ได้รับโอกาสผลตอบแทนมากยิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนมีการ hedging ในกรณีที่เงินดอลลาร์อ่อนลงต่อเนื่องตามคาด

 

รายละเอียดอื่น ๆ ของ UOBSA (ข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)

 • UOBSA กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย เป็นกองทุนรวมตราสารทุน เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศในกลุ่ม Asia Pacific ex Japan
 • ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Asia Fund
 • มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรุก (active management)
 • กองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6
 • ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล
 • ค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5% ของมูลค่าที่ซื้อ
 • ค่าธรรมเนียมขาย ยกเว้น
 • ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก ไม่กำหนด
 • ลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป ไม่กำหนด

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/ 

อ้างอิง


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299