ค้นหาจากรหัสกองทุน

1AM-TG

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดวรรณพันธบัตรไทย

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-0.04%
3M
-0.06%
6M
-0.05%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ONEAM
ประเภทกอง
Short Term Government Bond
ค่าความเสี่ยง
3 - กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Nov 27, 08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
175,450,648.51 บาท
FINNOMENA MONEY