ค้นหาจากรหัสกองทุน

1S-LTF-T

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว ชนิดได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

Performance

(1S-LTF-T)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
5.16%
6M
11.90%ดี
13.51%
1Y
3.57%ดี
2.24%
3Y (annualized)
-4.48%ดี
-5.55%
5Y (annualized)
4.93%ดี
3.73%
10Y (annualized)
6.72%ดี
6.27%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
32.50%ดี
33.27%
3Y (annualized)
20.89%
5Y (annualized)
17.27%
10Y (annualized)
16.47%

25 ก.พ. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY