ค้นหาจากรหัสกองทุน

1SG-LTF-T

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว ชนิดได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

Performance

(1SG-LTF-T)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-2.89%ดี
-2.75%
1Y
14.73%
3Y (annualized)
-2.90%ดี
-2.12%
5Y (annualized)
2.10%ดี
1.28%
10Y (annualized)
5.13%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
18.87%
3Y (annualized)
19.07%
5Y (annualized)
16.42%ดี
16.22%
10Y (annualized)
15.84%ดี
15.97%

04 ส.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY