ค้นหาจากรหัสกองทุน

1SMART-LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว

Performance

(1SMART-LTF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.62%-
0.69%
6M
-0.63%-
1.35%
1Y
-7.03%-
1.55%
3Y (annualized)
-2.66%-
0.27%
5Y (annualized)
-1.81%-
1.24%
10Y (annualized)
-0.60%-
1.82%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
4.62%-
6.84%
3Y (annualized)
2.92%-
7.16%
5Y (annualized)
2.37%-
6.29%
10Y (annualized)
1.93%-
1.79%

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY