ค้นหาจากรหัสกองทุน

70/30-D LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

ผลตอบแทน
2.63%
3M
1.92%
6M
-0.77%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
UOBAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
-
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
-
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jun 26, 07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
918,449,537.62 บาท