ค้นหาจากรหัสกองทุน

ABCC

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-0.03%
3M
-0.07%
6M
-0.11%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
abrn
ประเภทกอง
Money Market Government
ค่าความเสี่ยง
2 - กองทุนตลาดเงินที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
9 เม.ย. 41
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
675,105,756.73 บาท