ค้นหาจากรหัสกองทุน

ABINC

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชั่น

Performance

(ABINC)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.41%ดี
0.32%
6M
0.14%ดี
-0.10%
1Y
0.44%ดี
0.12%
3Y (annualized)
1.41%ดี
1.04%
5Y (annualized)
1.27%ดี
1.10%
10Y (annualized)
--
2.08%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.91%
3Y (annualized)
0.95%
5Y (annualized)
0.82%
10Y (annualized)
--
0.93%

11 มิ.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY