ค้นหาจากรหัสกองทุน

ABSM

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
1.68%
3M
9.10%
6M
26.79%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

เน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าการตลาดไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าไม่เกิน 500ล้านเหรียญสหรัฐ* (ณ วันที่ลงทุนครั้ง แรก) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้ระดับราคาที่เหมาะสม

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ASI
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jun 2, 05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,985,958,835.67 บาท
FINNOMENA MONEY