ค้นหาจากรหัสกองทุน

ABSM

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
6.58%
3M
10.44%
6M
38.66%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

เน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าการตลาดไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าไม่เกิน 500ล้านเหรียญสหรัฐ* (ณ วันที่ลงทุนครั้ง แรก) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้ระดับราคาที่เหมาะสม

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
abrdn
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
2 มิ.ย. 48
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,969,261,898.24 บาท