ค้นหาจากรหัสกองทุน

AGF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์

Performance

(AGF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
4.44%ดี
3.62%
6M
15.90%
1Y
21.04%
3Y (annualized)
-3.01%
5Y (annualized)
3.17%
10Y (annualized)
6.26%ดี
5.51%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
18.51%
3Y (annualized)
19.28%ดี
19.78%
5Y (annualized)
15.68%ดี
16.44%
10Y (annualized)
16.17%

14 พ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY