กองทุนนี้เลิกดำเนินการแล้ว

ข้อมูลของกองทุนนี้อาจมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลอื่นประกอบ

ASIA-B

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย