ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP-ASIAN

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-6.68%
3M
-6.99%
6M
19.51%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนหลักคือ Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศเอเชีย ไม่รวมญี่ปุ่น โดยกองทุนเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในเอเชียสูงถึง 30.1% ให้น้ำหนักลงทุนใน จีน, เกาหลีใต้ และ ไต้หวัน ตามลำดับ

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ASP
ประเภทกอง
Asia Pacific Ex Japan
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
5,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
5,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Oct 26, 07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
153,146,619.75 บาท
FINNOMENA MONEY