ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP-EUG

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
8.49%
3M
16.80%
6M
-
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ASP
ประเภทกอง
European Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
5,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
5,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
29 ม.ค. 64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
707,681,030.93 บาท