ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP-EUPROP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้

Performance

(ASP-EUPROP)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
3.79%-
3.71%
6M
13.13%-
13.57%
1Y
-7.87%-
-6.51%
3Y (annualized)
2.65%-
1.26%
5Y (annualized)
1.24%-
2.50%
10Y (annualized)
--
3.64%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.60-
-0.59
3Y (annualized)
-0.00-
-0.03
5Y (annualized)
-0.07-
0.03
10Y (annualized)
--
0.11

26 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY