กองทุนนี้เลิกดำเนินการแล้ว

ข้อมูลของกองทุนนี้อาจมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลอื่นประกอบ

ASP-GDF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล