ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP-GOLD

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.82%
3M
-3.34%
6M
-5.81%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ASP
ประเภทกอง
Commodities Precious Metals
ค่าความเสี่ยง
8 - กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
5,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
5,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jul 2, 09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
57,780,397.99 บาท
FINNOMENA MONEY