ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP-LTF-T

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี

Performance

(ASP-LTF-T)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
8.88%ดี
7.96%
6M
15.71%
1Y
12.05%
3Y (annualized)
-3.29%ดี
-4.01%
5Y (annualized)
3.47%ดี
3.46%
10Y (annualized)
6.43%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
28.44%
3Y (annualized)
19.05%ดี
19.49%
5Y (annualized)
16.08%ดี
16.42%
10Y (annualized)
16.26%

04 มี.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY