ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP-NGF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท

Performance

(ASP-NGF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
3.62%ดี
2.34%
6M
1.19%ดี
1.24%
1Y
-4.48%ดี
-5.86%
3Y (annualized)
6.67%
5Y (annualized)
5.80%
10Y (annualized)
3.15%ดี
3.15%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
19.45%
3Y (annualized)
13.58%
5Y (annualized)
15.19%
10Y (annualized)
18.83%ดี
18.83%

11 ก.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล