ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP-ROBOT

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.50%
3M
3.60%
6M
36.26%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ASP
ประเภทกอง
Technology Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
5,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
5,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Sep 4, 17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
771,996,555.02 บาท
FINNOMENA MONEY