ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP-STRATEGIC

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
32.13%
3M
21.63%
6M
33.87%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ASP
ประเภทกอง
Foreign Investment Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
5,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
5,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Nov 14, 13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
99,040,971.48 บาท
FINNOMENA MONEY