ค้นหาจากรหัสกองทุน

B-ACTIVE

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
17.43%
3M
26.09%
6M
27.20%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BBLAM
ประเภทกอง
Moderate Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jun 3, 04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
311,002,444.91 บาท
FINNOMENA MONEY